Göm menyn

Svar på vanliga frågor

Här listas svar på vanliga frågor om LiU:s externa webb.

Allmänna frågor

 1. Varför har universitetet gjort om liu.se?
 2. Vilka är målsättningarna med den externa webben?
 3. Varför finns inte all information från den gamla webbplatsen med på den nya?
 4. Vilka språk finns sidan på?
 5. Är den nya webben färdig nu?
 6. När lanserades den nya webben?
 7. Hur länge kommer Polopoly och andra webbpubliceringsverktygen att finnas kvar?
 8. Vi har tryckta broschyrer som har gamla www-adresser, hur hanterar vi det?
 9. De sidor som länkar till sidor på liu.se, fungerar de i fortsättningen?
 10. Vem är ansvarig för innehållet på liu.se?
 11. Vad finns det för legala krav på webbplatsen?
 12. När får LiU ett intranät?
 13. Varför har ni inte gjort om student.liu.se?

Hitta på liu.se

 14. Hur är webben strukturerad?

 1. Se en kort video om hur du hittar på liu.se
 2. Varför finns inget menyträd?
 3. Vad är en tagg?
 4. Hur söker jag på liu.se?
 5. Hur hittar jag till vår organisation?
 6. Hur hittar jag till Insidan/LiU Anställd?
 7. Var hittar LiU-studenter sin information?

Utbildning

 1. Vad hittar jag under ”utbildning”?
 2. Hur hittar jag till en utbildning?
 3. Vem bestämmer vad som ska finnas på programsidor?
 4. Vem bestämmer vad som ska finnas på sidor för fristående kurser?
 5. Vem lägger in program/kursinformation?
 6. Hur är rutinerna för att säkerställa att informationen om utbildningarna är korrekt?
 7. Hur anmäler sig de intresserade till utbildningen?
 8. Vi har en student/lärare/alumni som är en perfekt ambassadör för vår utbildning, hur gör vi för att uppmärksamma den?

Kursgivning och studentinformation

 1. Var ska jag lägga kursinformation till studenter?
 2. Jag har en kurshemsida i Polopoly, kommer jag att kunna ha den kvar?
 3. Jag har kursmaterial som jag vill ska vara öppet för alla, hur kan jag lösa det?
 4. Kommer det bli möjligt att skapa rum för ett helt utbildningsprogram i Lisam?
 5. Hur hittar våra befintliga studenter student.liu.se?

Forskning

 1. Varför ska vi presentera forskning på liu.se?
 2. Hur presenteras forskningen på liu.se?
 3. Vem är ansvarig för innehållet på forskningssidor?
 4. Jag vill presentera min forskning på webben, till vem vänder jag mig?
 5. Jag har redan en webbsida där jag presenterar min forskning, kan jag länka till den från LiU:s webbplats?
 6. Jag har jobbat med min avdelnings forskningssidor, hur gör jag i framtiden om jag behöver uppdatera information?

Medarbetarsidor

 1. Vad är en medarbetarsida?
 2. Har alla anställda en egen medarbetarsida?
 3. Vi har en återkommande medarbetare som inte har sin huvudsakliga anställning vid LiU, kan den få en medarbetarsida?
 4. Vad innehåller medarbetarsidan?
 5. Vem uppdaterar sidan? Kan jag uppdatera den själv?
 6. Min besöksadress är fel eller saknas, hur löser jag det?
 7. Måste jag ha en medarbetarsida?
 8. Vilket språk ska presentationen presenteras på?
 9. Hur ska porträttbilden se ut?
 10. Måste jag ha en porträttbild?
 11. Kommer bilden att användas i andra sammanhang?
 12. Jag ger ut många publikationer, måste jag säga till webbkommunikatören varje gång?
 13. Jag har en egen webbsida där jag presenterar mig själv, kan jag länka till den?
 14. Vilken webbredaktör ska jag kontakta?
 15. Jag har upptäckt ett fel på min sida, vem kontaktar jag?

Webbprojektet

 1. Vilka användartester har ni gjort?
 2. Varför valdes CMS-verktyget Sitecore?
 3. Har all information förts över från gamla liu.se till den nya?
 4. Hur mycket har arbetet kostat?

Utseende

 1. Reaktioner på färg, form och typografi
 2. Reaktioner på bilder

Ordlista

 

 


Allmänna frågor om liu.se

1. Varför har universitet gjort om liu.se?

Webben är den viktigaste kommunikationskanalen mot flera av universitetets målgrupper. Hur universitetet väljer att synas på webben påverkar hur vi kan rekrytera studenter, forskare, lärare och personal. Webbplatsen liu.se är ett av våra bästa verktyg för att realisera visionen om ”ett universitet med internationell lyskraft – där människor och idéer möts och utvecklas”. Nu behöver vi en modern, professionell webb för externa målgruppers behov. Den gamla webbplatsen har vuxit sedan mitten på 90-talet. Den har moderniserats utefter vägen, men uppfyller inte de krav på tillgänglighet som vi har som myndighet. Den är svår att hitta i och innebär ett ineffektivt arbetssätt med samma information på många ställen, och därmed risk att det blir fel någonstans.

2. Vilka är målsättningarna med den nya webben?

Några av målen med den nya webben är:

 • Besökarna på webben ska snabbt och enkelt hitta fram till det de behöver. De ska känna tillit och trygghet i att ha kommit rätt.
 • LiU:s webbplats ska erbjuda tydliga och personliga kontaktvägar in till verksamheten anpassade utifrån var på webbplatsen besökaren befinner sig.
 • Berättande innehåll ska lyfta fram LiU:s studenter och medarbetare, forskning och utbildningar. Besökarna kan identifiera sig med människorna på universitetet och bli inspirerade, vilja börja studera eller se dem som framtida kollegor.

3. Varför finns inte all information från den gamla webbplatsen med på den nya?

Nya liu.se vänder sig i första hand till besökare som inte arbetar eller studerar vid LiU, till exempel presumtiva studenter eller forskare i och utanför Sverige. Webbplatsen är byggd för att tillgodose besökarens behov och universitetets mål.
För dem som arbetar eller studerar här, kommer den gamla webbmiljön att finnas kvar en tid, eftersom mycket internt arbetsmaterial och information finns här. Kursrum och samarbetsrum finns i Lisam.

4. Vilka språk finns sidan på?

Innehåll på LiU:s webbplats ska finnas på svenska och engelska. I den mån det är möjligt även på andra språk där det finns en tydlig målgrupp, syfte och kommunikationsbehov. På den nya webben finns möjligheter att målgruppsanpassa innehållet på flera språk.

5. Är den nya webben färdig nu?

Webben är inte ”färdig” – det kommer den aldrig att bli! En webbplats är ett levande verktyg för att kommunicera, och den utvecklas hela tiden. Nytt innehåll och nya funktioner kommer till, det som är inaktuellt tas bort. Med den nya webben har vi på LiU helt nya möjligheter att kommunicera med dem som är intresserade och berörda av vår verksamhet.

6. När lanserades den nya webben?

LiU:s externa webbplats lanserade den 15 februari 2017. Webbplatsen har utvecklats under några års tid, både när det gäller teknik och innehåll. Många runtom i verksamheten har lagt ner ett stort jobb på att fylla den nya webben med innehåll. Information om vår utbildning, forskning, samverkan och organisation finns på plats, även om mycket av webbens tänkta innehåll återstår att ta fram och publicera.

7. Hur länge kommer Polopoly och andra webbpubliceringsverktyg att finnas kvar?

Alla webbpubliceringsverktyg ska succesivt fasas ut. Den gamla webbmiljön i det centrala systemet Polopoly kommer att finnas kvar tills vi har ett nytt intranät och fungerar tills dess som vår interna webb. Vi arbetar kontinuerligt med att rensa ut gammalt innehåll och uppdatera aktuellt internt innehåll. Internt innehåll för anställda finns under liu.se/insidan och för befintliga studenter finns aktuellt innehåll på Studentwebben student.liu.se. Webbsystem och databaser som används för forskning och utbildning berörs inte.

8. Vi har tryckta broschyrer som har gamla www-adresser, hur hanterar vi det?

Det går att skapa nya specifika länkar till dessa webbsidor eller att hänvisa till länken old.liu.se/xxx. Kontakta i första hand din webbredaktör så får du hjälp.

9. De sidor som länkar till sidor på liu.se, fungerar de i fortsättningen?

I samband med att vi växlar från den gamla liu.se till den nya liu.se kommer alla länkar som använder ”liu.se/xxxxxxxx” att leda in i den nya webben. Längre ner i strukturen kommer länken att fungera tillsvidare. Vi kommer att behöva hantera ett antal så kallade ”ompekningar” för de sidor externa besökare även fortsatt behöver komma åt på den gamla webbplatsen.

Observera att huvudprincipen är att nytt innehåll för extern målgrupp byggs upp i den nya liu.se och därmed ersätter informationen som finns på den gamla webbplatsen.

10. Vem är ansvarig för innehållet på liu.se?

Kommunikationsdirektören är genom delegationsordning ytterst ansvarig för liu.se, allt innehåll och arbetet med webbplatsen.

Fakulteterna har huvudansvaret för presentation av universitetets grundutbildning som sker i utbildningsdatabasen Bilda. Detta speglas sedan på webbplatsen för en extern målgrupp. Vid behov kan ansvaret delegeras till institutionerna. Fakulteter och institutioner har ett gemensamt ansvar för innehåll kring forskarutbildning.

Institutionerna har huvudansvaret för innehållet på medarbetarsidor och sidor för forskningsverksamhet, även kallad akademisk forskningskommunikation. Ansvaret för framtagning och förvaltning av innehållet fördelas enligt delegation till verksamhetsansvarig (dekan, prefekt eller motsvarande). Detta ansvar kan delegeras vidare i organisationen.

Kommunikations- och marknadsavdelningen har huvudansvaret för alla huvudingångar på liu.se.

11. Vad finns det för legala krav på webbplatsen?

Universitetet ska följa E-delegationens riktlinjer för webbutveckling. Därigenom uppfyller LiU också de krav som ställs på en statlig myndighets webbplats vad gäller såväl lagar och förordningar som tillgänglighetsanpassning och användbarhet.

12. När får LiU ett intranät?

LiU behöver ett gemensamt och modernt intranät men någon tidsplan är ännu inte beslutad.

13. Varför har ni inte gjort om student.liu.se?

Webben som kommunikationskanal har flera viktiga målgrupper. Nu har arbetet för den externa målgruppen varit prioriterat. I nästa steg kommer arbetet med en internwebb/intranät för befintliga studenter och anställda.


Hitta på liu.se

14. Hur är webben strukturerad?

I huvudmenyn, som är samma på alla sidor i nya liu.se, finns det tre huvudingångar: Utbildning, Forskning och Samverkan. Inom respektive område presenteras hela universitetets verksamhet inom området på ett och samma ställe. Högst upp till höger finns också ”Om LiU” (med fakta om universitetet liksom organisationssidor), ”Nyheter” (med artiklar och presskontakter) och ”Lediga jobb”.

I sidfoten, som också är samma på samtliga sidor, kan besökaren ta sig till LiU anställd, LiU student, LiU alumni och Bibliotek. Här finns också grundläggande information om universitetet.

15. Presentation av hur liu.se fungerar

Se en kort video om hur externa liu.se fungerar.

16. Varför finns inget menyträd?

LiU:s webbplats har i sin nya utformning inget menyträd, utan materialet kopplas samman på andra sätt. På sidorna Utbildning och Forskning kan besökaren hitta fördjupning genom att söka i listor ("väljare"). Eftersom vi inte har ett menyträd finns det en större frihet att länka till material för fördjupning oavsett var på sajten det finns. Vi kan länka samman organisation med forskning eller utbildning utan en hierarki – helt enligt besökarens behov.

Det är också en sökbaserad webb, de flesta besökare använder redan idag sökmotorer (vår egen och externa) när de letar efter specifik information (personer, forskning, utbildning osv).

All information på webben är dessutom uppmärkt med ”taggar”. När webbredaktören märker innehållet med taggar får vi möjlighet att presentera innehållet i rätt sammanhang och kan skapa automatiska flöden och därmed få en mer dynamisk och aktuell webb. Läs mer nedan.

17. Vad är en tagg?

Som besökare ser du så kallade ”taggar” i högerhörnet på en sida. En tagg är som en etikett att sätta på innehållet på webben. Detta för att det ska vara enkelt att hitta informationen och visa den i olika sammanhang. På det sättet finns informationen bara på ett ställe, men kan visas på många olika. Taggarna hjälper besökaren att hitta rätt, eftersom de samlar ihop och visar relaterat innehåll.

18. Hur söker jag på liu.se?

Använd sökfunktionen om du letar efter något specifikt. När du söker kan du filtrera och förfina din sökning på olika sätt och du kommer att se relaterad information. Eller börja i något av huvudområdena Utbildning, Forskning eller Samverkan, och klicka dig fram. Här finns speciella sökfunktioner där du kan välja att gå direkt till den utbildning eller det forskningsområde du söker.

19. Hur hittar jag till vår organisation?

Om du letar efter en institution eller annan organisatorisk enhet kan du antingen använda sökfunktionen eller klicka dig fram via Om LiU/Organisation (https://liu.se/om-liu/organisation). Varje fakultet, institution, centrumbildningar, universitetsledningen och avdelningar på universitetsförvaltningen har sidor som kortfattat beskriver deras uppdrag, verksamhet och medarbetare. Informationen riktar sig i första hand till besökare som inte arbetar eller studerar vid LiU.

20. Hur hittar jag till Insidan/LiU Anställd?

I sidfoten, längst ned på varje sida, finns en länk som heter ”LiU Anställd”. Genom att klicka på den kommer besökaren till https://liu.se/insidan. Innehållet här utvecklas succesivt men har i stort sett inte förändrats i och med övergången till den externa liu.se.

21. Var hittar LiU-studenter sin information?

Information för den som redan nu är student hos oss finns på student.liu.se. I sidfoten, längst ned på varje sida, finns en länk som heter ”LiU Student”. Genom att klicka på den kommer besökaren till https://www.student.liu.se. Innehållet här har i stora drag inte förändrats i och med övergången till den nya externa liu.se.


Utbildning

22. Vad hittar jag under ”utbildning”?

Ett av målen med nya liu.se är att lyfta fram universitetets utbildningsutbud på ett konkurrenskraftigt sätt för att guida studenter att göra ett välinformerat studieval. Det gör vi bland annat under sidorna som ligger under Utbildning (https://liu.se/utbildning) i toppmenyn.

Här kan besökarna söka efter information om utbildningsprogram på grundläggande och avancerad nivå, fristående kurser och förberedande utbildningar. De kan fördjupa sig i möjliga karriärvägar och hur livet som student är. Här finns även guider i ansökningsprocesser, behörighet och antagningsstatistik, liksom kontaktuppgifter till studievägledare och antagningsenheten.

23. Hur hittar jag till en utbildning?

Är du redan på liu.se kan du på sidan http://liu.se/utbildning filtrera fram utbildningar genom att välja typ av utbildning och ämnesområde eller genom ett fritextsök specifikt för utbildning (den s.k. "väljaren").

Vet du exakt vilken utbildning du letar efter kan även söka fram den genom att använda den generella sökfunktionen längst upp på sidan. Du kan klicka på förstoringsglaset oavsett vilken sida du befinner dig på.

Många besökare hittar också till utbildningssidorna vid Linköpings universitet genom universitets- och högskolerådets sajt antagning.se. Medan andra använder sökmotorer som Google eller Bing.

24. Vem bestämmer vad som ska finnas på programsidor?

Fakulteterna i samråd med respektive programansvarig ansvarar för beskrivningen av utbildningar som ligger under respektive fakultets ansvarsområde.

Beskrivningarna hämtas från den fakultetsgemensamma utbildningsdatabasen, Bilda. Kommunikations- och marknadsavdelningen ansvarar för den generella informationen under Utbildning.

25. Vem bestämmer vad som ska finnas på sidor för fristående kurser?

Institutionerna har ansvaret för innehållet på sidor för fristående kurser på liu.se. Innehållet hämtas från utbildningsdatabasen Bilda.

En arbetsgrupp bestående av en deltagare från olika institutioner arbetar tillsammans med Kommunikations- och marknadsavdelningen för att vidareutveckla de fristående kurssidorna.

26. Vem lägger in program/kursinformation?

Fakulteterna ansvarar för att lägga in informationen i Bilda.

27. Hur är rutinerna för att säkerställa att informationen om utbildningarna är korrekt?

Ansvariga har möjlighet att se över informationen under en viss period varje år. Vanligtvis sker detta under hösten för nästkommande hösttermin och påföljande vårtermin. Det är fakulteterna som sköter det arbetet och informerar om rutiner när det är dags, det kan skilja sig mellan olika fakulteter.

28. Hur anmäler sig de intresserade till utbildningen?

Genom att klicka på kurskoden under ansökningsperioden kommer besökaren till antagning.se, där den kan söka till utbildningen.

29. Vi har en student/lärare/alumni som är en perfekt ambassadör för vår utbildning, hur gör vi för att uppmärksamma den?

Ni kontaktar er fakultet. Kontaktinformation!


Kursgivning och studentinformation

30. Var ska jag lägga kursinformation till studenter?

För att maximera användarnyttan är det klokt att samla all information om pågående studier på ett och samma ställe. Rekommendationen är att göra det i systemet Lisam (https://lisam.liu.se) som alla användare med LiU-ID har tillgång till.

31. Jag har en kurshemsida i Polopoly, kommer jag att kunna ha den kvar?

Målsättningen är att all kursgivning ska använda Lisam för den dagliga kommunikationen mellan lärare och studenter, och studenter till studenter i en kurs. Det bygger i sin tur på att alla kursrum som finns skapade i Lisam utnyttjas. Men eftersom verksamhetsnyttan kommer i första hand, kommer de kurser som bara har kurshemsidor i andra system (till exempel Polopoly) att finnas kvar under en övergångsperiod så att arbetssättet hinner etableras. För användarnas skull är det mycket viktigt att all information finns på ett ställe, så när ett kursrum flyttas till Lisam ska det inte längre finnas kvar på andra ställen.

För att få hjälp med att skapa ett kursrum, kontakta Lisam-administratören på din institution. Om institutionen inte har någon Lisam-administratör, kontakta IT- avdelningens kundcenter så får du hjälp den vägen. Didacticum ordnar regelbundet utbildningar i Lisam. De kan också skräddarsy utbildningar till olika grupper utifrån behov. Manualer finns i Lisam, och support hanteras via IT-avdelningens kundcenter (Helpdesk).

32. Jag har kursmaterial som jag vill ska vara öppet för alla, hur kan jag lösa det?

Som kursrummen i Lisam är byggda idag är det bara lärare och studenter som är knutna till just det kurstillfället som kommer in. Men ett arbete pågår som ska göra det möjligt att visa delar av kursrummen även externt. Det kommer endast att vara material som lärarna producerat som blir möjligt att visa på det sättet, och det är varje lärare som avgör om och i så fall vad som ska visas.

Logga in på lisam.liu.se och gå till Lisam-supporten och välj Lisam-administratörer.

33. Kommer det bli möjligt att skapa rum för ett helt utbildningsprogram i Lisam?

Ja, det kommer bli möjligt att skapa så kallade programrum i Lisam, för material och kommunikation som sträcker sig över hela utbildningsprogrammet. Programrummen har samma struktur som kursrummen och tanken är att de ska kunna skapas från och med våren 2017.

Logga in på lisam.liu.se och gå till Lisam-supporten och välj Lisam-administratörer.

34. Hur hittar våra befintliga studenter student.liu.se?

I sidfoten på liu.se finns en länk till Studentwebben och en rekommendation är att lägga länken dit som en startsidesflik i sin webbläsare. Den vanligaste vägen för studenterna till specifik kursinformation är genom att de har en direkt länk till en kurshemsida eller att de kommer via Lisam. Många går också direkt via sökningar på liu.se eller via Google och andra sökmotorer. Att gå via den externa startsidan är inte den gängse vägen.


Forskning

35. Varför ska vi presentera forskning på liu.se?

Vi vill skapa engagemang för LiU:s forskning på ett trovärdigt och attraktivt sätt. Linköpings universitet ska skapa och sprida forskningsresultat med internationell lyskraft. Vi ska stärka och utveckla slagkraftiga forskningsmiljöer, bland annat genom att ha en attraktiv akademisk miljö och offensiv strategisk rekrytering. Webben är ett verktyg för att visa upp det här och visa att vi är ett attraktivt professionellt sammanhang för presumtiva medarbetare och samarbetspartners.

36. Hur presenteras forskningen på liu.se?

Den presenteras på två sätt: genom akademisk forskningskommunikation och populärvetenskaplig forskningskommunikation. Beroende på vem besökaren är, finns det olika vägar till vårt innehåll. Den populärvetenskapliga forskningskommunikationen fokuserar på att ge en översiktlig bild av vår forskning för att besökaren sedan ska kunna ta del av fördjupande kunskap. I den akademiska kommunikationen fokuserar vi på forskarna och forskningsverksamheternas kommunikationsbehov och hur vi ska nå ut med rätt budskap till rätt målgrupper.

Den akademiska forskningskommunikationen kännetecknas av att den är ett verksamhetsstöd för universitetets verksamma forskare där de till exempel kan samverka, kommunicera och positionera sig i forskarvärlden.

För den populärvetenskapliga forskningskommunikationen är målet att besökaren på ett översiktligt sätt ska kunna ta del av kunskap, resultat och forskningens nyttiggörande.

37. Vem är ansvarig för innehållet på forskningssidor?

Alla sidor som presenterar en forskningsverksamhet ska ha en innehållsansvarig. Det är normalt den person som är ansvarig forskare för verksamheten.

Institutionerna har huvudansvaret för innehållet för sidor om forskningsverksamheter, även kallad akademisk forskningskommunikation. Ansvaret för framtagning och förvaltning av innehållet fördelas enligt delegation till verksamhetsansvarig (dekan, prefekt eller motsvarande). Dessa kan delegera arbetsuppgifter vidare i organisationen.

Innehållet tas fram i samarbete mellan forskaren/-na och webbredaktören.

38. Jag vill presentera min forskning på webben, till vem vänder jag mig?

Institutionerna har utsedda webbkommunikatörer och webbredaktörer som kan hjälpa dig att komma igång. Tillsammans arbetar ni med att mejsla fram målgrupp, syfte och mål med sidan. Se separat lista för vem som är kontaktperson för din organisation.

39. Jag har redan en webbsida där jag presenterar min forskning, kan jag länka till den från LiU:s webbplats?

Det är din prefekt som avgör om det är okej att länka till en personlig hemsida någonstans på LiU eller utanför vår webb, allt enligt uppställda kriterier. Detta kan komma att behöva avgöras från fall till fall. Den personliga hemsidan får till exempel inte konkurrera med medarbetarsidan i LiU-webben eller användas för kursgivning.

40. Jag har jobbat med min avdelnings forskningssidor, hur gör jag i framtiden om jag behöver uppdatera information?

Varje institution, fakultet och universitetsförvaltningen har utsedda webbredaktörer och dessa arbetar aktivt med att skapa innehåll för LiU.se. Se separat lista för vem som är kontaktperson för din organisation.


Medarbetarsidor

41. Vad är en medarbetarsida?

Medarbetarsidorna innehåller kontaktuppgifter och information om LiU:s medarbetare och är LiU:s "telefonkatalog" utåt. De ersätter ”Sök en anställd” och andra medarbetarpresentationer som tidigare funnits på webben.

Meningen med offentliga medarbetarpresentationer är att underlätta för besökare som inte finns på universitetet att snabbt och enkelt söka och hitta en anställd lärare, forskare, doktorand eller teknisk/administrativ personal vid LiU.

Alla anställda får en automatgenererad medarbetarsida från LiU:s centrala HR- system. Webbredaktörerna arbetar tillsammans med varje medarbetare för att fördjupa och målgruppsanpassa innehållet utifrån syfte och mål på respektive medarbetarsida.

42. Har alla anställda en egen medarbetarsida?

Samtliga anställda på LiU har en medarbetarsida. Saknar du en sida, kontakta ansvarig webbredaktör. Se separat lista längre ner.

43. Vi har en återkommande medarbetare som inte har sin huvudsakliga anställning vid LiU, kan den få en medarbetarsida?

Personen måste ha ett IT-abonnemang, ett s.k. beslutskonto, på minst mediumnivå för att få en medarbetarsida. Beslutet om att uppgradera någon från kontotyp small till medium, alternativ medium till large är normalt en avdelningschefsfråga då kostnaden oftast ligger på avdelningen. Det är avdelningschefen som kontaktar kontoansvariga för IT-abonnemang.

44. Vad innehåller medarbetarsidan?

Presentationen innehåller per automatik kontaktuppgifter såsom namn, befattning, e-post, telefon, organisationstillhörighet och besöksadress. Medarbetarna kan förstås själva påverka vad som ska finnas på sidan, t.ex. en presentation över sitt arbete, kompetensöversikt, utbildningar, aktuella uppdrag, publikationer, länkar till forskningsmiljöer, -grupper, -nätverk och -projekt.

45. Vem uppdaterar medarbetarsidan? Kan jag uppdatera den själv?

I nuläget är det webbredaktörerna som uppdaterar sidan med underlag från varje enskild medarbetarna. Webbredaktören kan hjälpa dig med checklista och annat stöd. Så fort teknik och support kan garanteras kommer anställda att kunna få behörighet för att göra viss redigering på sin medarbetarsidor. Om du inte själv vill hantera sidan kan du även fortsättningsvis ta hjälp av redaktörerna vid publicering och uppdatering.

46. Min besöksadress är fel eller saknas, hur löser jag det?

Logga in i minit.liu.se, gå till Mina uppgifter och därefter Kontorsinformation. Där kan du välja Campus, hus, ingång m.m. När du sparat uppgifter kommer dessa inom någon timme att slå igenom på din medarbetarsida. 

47. Måste jag ha en medarbetarsida?

Linköpings universitet är en statlig myndighet och vi är skyldiga att ha vissa delar publika. Det är inte tvingande att ha mer information på sin medarbetarsida än de uppgifter som automatgenereras: namn, befattning, telefonnummer, e-postadress och organisationstillhörighet.

Många besökare söker just efter personer för att hitta en kontakt. Därför ger medarbetarsidorna alla anställda, och inte minst forskare och lärare, en möjlighet att profilera sig och kommunicera kring sin forskning respektive undervisning.

48. Vilket språk ska presentationen presenteras på?

Innehållet på liu.se ska finnas på svenska (enligt språklagen, tillgänglighet m.m.) och engelska (för vår profilering internationellt). Innehållet ska vara målgruppsanpassat vilket innebär att det oftast inte blir exakt samma innehåll på båda språken.

49. Hur ska porträttbilden se ut?

Porträttbilden ska:

  - den ska vara av professionell kvalitet,
  - föreställa medarbetaren själv och vara tagen rakt framifrån, en bröstbild där axlar och en bit av bröstkorgen syns i bild,
  - bilden ska tas mot neutral (ljust grå) eller vit bakgrund, vara i färg och i liggande format,
  - porträttet ska vara skarpt,
  - filformat av högsta jpg-kvalitet (lägst komprimering), storlek på bilden 20x30 cm, 300 dpi,
  - filnamn enligt principen liuid-fornamn-efternamn.

Att bilderna är enhetliga är viktigt för det samlade intrycket för besökaren. Teknisk specifikation finns i https://minit.liu.se.

50. Måste jag ha en porträttbild?

Lätt att hitta rätt kontakt är en central tanke för den nya webben och bild på medarbetarna är en viktig del för att uppnå det. Det går att avstå bild.

51. Kommer bilden att användas i andra sammanhang?

Bilden kan användas i andra interna sammanhang, om du inte uttryckligen angett något annat. Till exempel efterfrågar media ibland bilder på forskare. På https://minit.liu.se finns två olika villkor som du kan välja att godkänna. 

52. Jag ger ut många publikationer, måste jag säga till webbredaktören varje gång?

Nej, har du redan idag en lista som hämtas från DIVA räcker det att du laddar upp din artikel (eller motsvarande) där. Listan på din sida uppdateras automatiskt. Den senaste publikationen syns överst. Har du inte en publikationslista på din sida idag måste du kontakta webbredaktören som lägger in listan åt dig.

53. Jag har en egen webbsida där jag presenterar mig själv, kan jag länka till den?

Det är tillåtet att länka till sidor som är relevanta för universitetets verksamhet, det vill säga som har akademisk koppling och handlar om forskarens/lärarens yrkesmässiga verksamhetsområde. Till exempel forskarnätverk eller relevant och godkänd bisyssla. Däremot är det inte tillåtet att länka till sidor som kan skada arbetsgivaren, som står i strid med universitetets grundläggande värderingar eller till kommersiell verksamhet utanför den akademiska professionen.

54. Vilken webbredaktör ska jag kontakta?

Klicka här för att komma till en översikt över webbredaktörer som arbetar med innehåll på liu.se.

55. Jag har upptäckt ett fel på min sida, vem kontaktar jag?

Klicka här för att komma till en översikt över webbredaktörer som arbetar med innehåll på liu.se.


Webbprojektet

56. Vilka användartester har ni gjort?

Den nya liu.se har fortlöpande utvärderats av projektet och de webbredaktörer som varit med under uppbyggnadsskedet, och deras synpunkter har påverkat utvecklingsarbetet. Vi har genomfört mer omfattande användartester under perioden den externa publika betan funnits uppe under hösten 2016. Detta arbete fortsätter kontinuerligt, även sedan nya liu.se lanserats.

57. Varför valdes CMS-verktyget Sitecore?

LiU vill ha ett webbpubliceringssystem (CMS) som kan hantera moderna, komplexa webbmiljöer. Det ska fungera i vår befintliga IT-miljö och vara möjligt att integrera med andra system. Sitecore ger oss möjlighet att driva den externa webbplatsen på ett effektivt sätt.

Sitecore är ett system för att hantera innehållet på webbplatsen. LiU har utvärderat och jämfört systemet med liknande system på marknaden. Det är valt utifrån:

 • Produktegenskaper
 • Kostnader (utveckling och licens)
 • Kompetens och support
 • Användarvänlighet/användbarhet/tillgänglighet

Länk till beslutet.

58. Har all information förts över från gamla liu.se till den nya?

Ingen automatisk migrering av innehåll från gamla till nya webben har skett. Nytt innehåll har skapats av webbredaktörer utifrån beslutad webbstrategi och koncept för nya liu.se.

59. Hur mycket har arbetet kostat?

Den ursprungliga projektbudgeten var på ca 12 miljoner kronor för själva webbprojektet. Största delen av detta har gått till kostnader för projektets personal, från juli 2013 till årsskiftet 2015/16. Därefter har kostnaden för personalen belastat befintlig budget på Kommunikations- och marknadsavdelningen.

Kostnaden har ökat vad gäller utveckling, bland annat på grund av den betydligt ökade komplexiteten i och med integrationen med den fakultetsgemensamma utbildningsdatabasen Bilda och andra system (Lisam, MinIT, DiVA). Utvecklingskostnaden ligger i dagsläget på cirka sju miljoner kronor. Utöver detta har förändringsarbetet genererat personalkostnader på fakultets-, institutions-, och LiU-gemensam nivå.


Utseende

60. Reaktioner på färg, form och typografi 

Liu.se är designad och följer LiU:s grafiska profil. Läs mer om LiU:s grafiska profil

http://liu.se/insidan/kommunikationsstod/grafiskprofil?l=sv

För liu.se gäller samma formgivningsprinciper som för andra kanaler. Innehållet lyfter vi fram genom att rubriker, grafik och bilder får ta plats. Det ska vara rent och enkelt utan onödiga element som drar uppmärksamheten från det som ska kommuniceras. Webbdesignen är tillgänglighetsanpassad, till exempel när du använder din dator är länkarna i regel utmärkta med både pil och understrykning.

61. Reaktioner på bilder

Bilder är en bärande del av universitetets kommunikation. Vi strävar efter att de bilder som används i vår kommunikation ska förmedla en känsla och visa vad LiU står för. Vi vill väcka intresse och skapa nyfikenhet så att besökaren ska vilja ta reda på mer. Det nya bildspråket, är en del av LiU:s grafiska profil.

Ett nytt bildspråk innebär inte att alla bilder måste tas om. Det är fortfarande möjligt att använda gamla bilder. Det viktiga är att vi gör ett genomtänkt urval, att vi väljer bilder som vi tror väcker de känslor och förmedlar de budskap som vi vill.


ORDLISTA

 • Bilda är den nya fakultetsgemensamma utbildningsdatabasen. Bilda fungerar som huvudsaklig datakälla för program- och kursinformation i den nya liu.se/utbildning.
 • CMS (Content Management System) - ett system för att hantera och publicera innehåll på webben.
 • Kursrum - för varje kurstillfälle finns möjlighet att skapa ett kursrum i Lisam. Kursrummen är till för kommunikation mellan lärare och studenter.
 • Lisam - lisam.liu.se platsen för kursrum och samarbetsrum inom LiU (bygger på Office 365).
 • MinIT – minit.liu.se är platsen där du laddar upp en medarbetarbild eller godkänner en redan uppladdad bild samt lägger till/ändrar din besöksadress. Det är också här du gör felanmälan till helpdesk vad gäller din IT-utrustning samt ber om att få programvaror installerade.
 • Sitecore - ett system för att hantera innehållet på den externa webbplatsen liu.se. Sitecore är det publiceringsverktyg (CMS) som nya LiU-webben är byggd i.
 • Tagg - en etikett att sätta på innehållet på webben för att det ska vara enkelt att hitta informationen och visa den i olika sammanhang.

 

Frågetecken

Är det något du undrar över, tveka inte utan hör av dig till oss på Webbenheten.


Sidansvarig: sussanne.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-08-07