Göm menyn

Kontakt

Support, användningsfrågor (utom behörigheter)

Användarfrågor om Polopoly kan ställas till LiU-IT:s kundcenter via e-post helpdesk@it.liu.se eller på telefon 013-28 2828.

Migrera till Polopoly?

Om er enhet har webbsidor med internt innehåll i något system idag och är intresserade av att migrera dem till Polopoly så kan ni kontakta teknisk webmaster så kan vi diskutera hur vi kan lösa det på bästa sätt.

E-post till Teknisk Webmaster

Behörigheter

För att få behörighet i Polopoly inom Universitetsförvaltningen och högsta behörigheter på institutioner och fakultetskanslier och vissa enheter kontaktas den centrala webmasterfunktionen på webmaster@liu.se

För att utdelningen av behörigheter ska gå till på ett kontrollerat sätt så har möjligheten att dela ut rättigheter delegerats till olika personer vid varje institution, enhet eller motsvarande.

Kontakta den som står som ansvarig för den avdelningens/webbens sidor som du ska redigera. Se sidan "Kontakt". Om det saknas ansvarig kontakta webmaster@liu.se.

Webbfrågor

webmaster@liu.se, central webmaster för LiU

Interna sidor i Polopoly

webmaster@liu.se, central webmaster för LiU

Utbildningsinnehåll på liu.se/utbildning (externa webben, Sitecore)

Studentrekrytering LiU

Eng utbildningsinnehåll på liu.se/education(externa webben, Sitecore)

Studentrekrytering LiU

Studentwebben (www.student.liu.se, Polopoly)

Charlotte Perhammar (1608)

Insidan (interna sidor för anställda, Polopoly)

Elisabet Wahrby (1641)

För underkatalogen IT-frågor (https://old.liu.se/insidan/it)

Karin Linhardt (4625) och i andra hand Joakim Nejdeby

 

Kontaktpersoner för behörigheter i Polopoly på institutioner m.m.

Biblioteket

Anders Fåk (1946)

IBL

Elin Adolfsson (2817)

IEI

Teiksma Buseva

Marie Magnefjord

IKE

Vakant

IKK

Gunilla Christiansen (1859)

Helén Falck (1845) (reserv vid frånvaro)

IMH

Emma Busk Winquist (6899)

ISAK

Ulrika Sund (011-36 31 93) (

ISV

Linda Fredrikson (011-36 31 86)

Elisabeth Qvarnström (011-363593)

ITN

Marie-Louise Gustafsson (3121)

MAI

Karin Johansson (5764)

Tema och CSPR

Elisabeth Samuelsson (2174)

Susanne Eriksson (2286) (reserv vid frånvaro)

Eva Danielsson (2171) (reserv vid frånvaro)

Filosofiska fakulteten, kansli

Jenny Alhgren (5738)

Medicinska fakulteten, kansli

Johan Jäger (28 4645)

Tekniska fakulteten, kansli

Catharina Carlsson Foo (2015)

Utbildningsvetenskap, kansli

Patrick Moreau-Raquin (1629)

Caroline Kelly (4097) (reserv vid frånvaro)

UF

Åsa Borg, (1052)

Övrigt

  • Det finns fall då man kan behöva göra extra justeringar i mallar eller lägga till extra css-filer etc. Då har webmaster@liu.se lite extra behörigheter för att kunna göra sådana ändringar.
  • Det finns ett träd med olika kategorier som man kan använda. Om du vill påverka innehållet i det trädet ska du kontakta webmaster@liu.se.

Sidansvarig: sussanne.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-23