Göm menyn

Medarbetarbilder på liu.se

På liu.se lyfts medarbetarna fram tydligare genom att alla medarbetare får en medarbetarsida. På medarbetarsidan hamnar automatiskt kontaktuppgifter, men här finns också plats för egen information om forskning, program och kurser man undervisar i, samarbeten och annat som berör professionen. Dessutom finns det plats för ett fotografi av medarbetaren.

Medarbetarsidan på liu.se ska följa den grafiska profilen för liu.se. Att medarbetarbilderna är enhetliga är viktigt för det samlade intrycket för besökaren. Det är frivilligt att ha sitt personporträtt på sin medarbetarsidan.

Varje organisatorisk enhet ansvarar själv för att ordna fotografering av sina medarbetare. Man kan även kontakta Kommunikations- och marknadsavdelningen med en förfrågan om hjälp med fotografering. Om en institution/fakultet/UF tar en större mängd bilder på en gång kan bildfilerna levereras på lämpligt sätt till Andreas Engmark på Webbenheten, antingen till andreas.engmark@liu.se i form av nedladdningsbart zippat arkiv eller som USB - till
Andreas Engmark, Webbenheten/KOM, G-huset, plan 2, Campus Valla.

Tar man enstaka bilder då och då kan webbredaktören mejla medarbetaren dennes bild och medarbetaren laddar själv upp bilden i Min IT.

Villkor och krav för medarbetarporträtt

  • Porträttbilden ska vara av professionell kvalitet.
  • Porträttbilden ska föreställa medarbetaren själv och vara tagen rakt framifrån.
  • Bilden ska tas mot neutral (ljust grå) eller vit bakgrund, vara i färg och i liggande format.
  • Bilden ska vara skarp.
  • Det ska vara en bröstbild, d.v.s. lite av axlar och en liten bit av bröstkorgen ska synas i bild. Det ska vara väl tilltaget utrymme runt personen så att bilden går att beskära.
  • Filformat: Högsta jpg-kvalitet.
  • Namnge filen med ditt liuid-förnamn-efternamn.jpg
  • Om fotot inte uppfyller LiU:s villkor för publicering kan det komma att tas bort.

Metod för att visa medarbetarporträtt på liu.se

Porträttbilderna lagras i en central databas utanför webbpubliceringssystemet och speglas automatiskt in via tjänsten ”Min IT”. När en bild laddas upp i Min IT får du som medarbetare ett automatgenererat mejl som talar om att du har en bild att godkänna.

Innan fotot publiceras ska det beskäras d.v.s. du ska zooma in eller ut med + och - för att anpassa utsnittet till bildrutan. Efter zoomningen behöver du också oftast flytta fotot så att det hamnar helt rätt innanför ramen.

Exempel på en rätt beskuren (zoomad) bild:

Exempel på rätt beskuren medarbetarbild.
 

Samtycke

För att fotot ska sparas och kunna användas på din medarbetarsida måste du godkänna minst ett villkor. Du kan också välja att även godkänna bilden för användning i andra sammanhang såsom i media och tryck. Bilden kommer då att lagras i LiU:s mediadatabas.

Samtycke gäller följande:

1) Jag ger mitt samtycke till att fotot sparas och används på LiU enligt villkoren.

2) Jag ger även mitt samtycke till att mitt foto får användas i redaktionellt sammanhang på LiU:s webbplats och i trycksaker enligt villkoren.


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-03