Göm menyn

LiU:s externa webb 

Webben är den viktigaste kommunikationskanalen mot flera av universitetets målgrupper. Hur universitetet väljer att synas på webben påverkar hur vi kan rekrytera studenter, forskare, lärare och rätt kompetens inom administrativa och tekniska stödfunktioner. Webbplatsen liu.se är ett av våra viktigaste verktyg för att realisera visionen om ”ett universitet med internationell lyskraft – där människor och idéer möts och utvecklas”. Nu har vi en modern, professionell webb för externa målgruppers behov.

Några av målen med liu.se är:

  • Besökarna på liu.se ska snabbt och enkelt hitta fram till det de behöver. De ska känna tillit och trygghet i att ha kommit rätt. 
  • LiU:s webbplats ska erbjuda tydliga och personliga kontaktvägar in till verksamheten anpassade utifrån var på webbplatsen besökaren befinner sig.
  • Berättande innehåll ska lyfta fram LiU:s studenter och medarbetare, forskning och utbildningar. Besökarna ska kunna identifiera sig med människorna på universitetet och bli inspirerade, vilja börja studera eller se dem som framtida kollegor.

LiU:s beslut om ny webbstrategi för extern webb

En ny webbstrategi för Linköpings universitets externa webb togs fram inom ramen för projektet "Ny LiU-webb 2015".

Linköpings universitet, Beslut 2015-06-08, Dnr LiU-2015-01017

LiU:s beslut om ny webborganisation

I arbetet med den externa webben låg också ett uppdrag att föreslå en ny professionell och effektiv webborganisation.

Linköpings universitet, Beslut 2017-01-24, Dnr 2 LiU-2017-00567

Hur fungerar den nya webben?

Här en kort film med engelsk text om hur den externa webben fungerar.


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-11