Göm menyn

Kontakt i webbfrågor

Centrala funktioner vid LiU

 • Kommunikationsdirektör, Mariethe Larsson, mariethe.larsson@liu.se, 013-28 6966
 • Webbchef, Anna Björk, anna.bjork@liu.se, 013-28 5880
 • Central webmaster, webmaster@liu.se
 • LiU IT:S Kundcenter, helpdesk@it.liu.se, 013-28 2828
 • Dataskyddsombud, Johannes Hassmund och Anna Süpke, dataskyddsombud@liu.se

Kontaktpersoner på central förvaltning, fakultetskanslier, institutioner m.m.

Nedan finner du kontaktpersoner som har ett huvudansvar för webbfrågor vid central förvaltning, fakultetskanslier och institutioner.

Webbenheten på Kommunikations- och marknadsavdelningen

 • Webbchef - Anna Björk
 • Webmastrar vid LiU (kontaktas via webmaster@liu.se)
  Fredrik Ivarsson
  Charlotta Wångblad
  Sussanne A. Larsson
  Andreas Engmark

Kontaktpersoner för centrala ingångar på liu.se


Kontaktpersoner för andra ingångar på LiU


Huvudansvariga på fakulteter


Huvudansvariga på institutioner


Huvudansvarig för universitetsförvaltningen


Huvudansvarig för universitetsförvaltningens intranät


Andra viktiga kontaktuppgifter

Nyhetsredaktionen: nyhet@liu.se

Studentrekrytering LiU (liu.se/utbildning): studentrekrytering@liu.se

Studyinfo LiU: studyinfo@liu.se

Studentredaktionen (student.liu.se): studentredaktionen@liu.se


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-23