Göm menyn

Intranät för anställda på LiU

I februari 2013 tog universitetsledningen beslut om att universitet var i behov av en ny extern webb d.v.s. en webb för besökare utanför LiU. Projektet "Ny LiU-webb 2015" startade sedan i augusti samma år och den 15 februari 2017 blev den externa webben lanserad. Därmed blev våra sidor i Polopoly och andra webbgenererande system en del av våra interna sidor som i första hand riktar sig till anställda på LiU respektive befintliga studenter. Det finns innehåll och sidor, som även om de är för våra egna anställda och studenter, i vissa fall bör vara publika medan andra bör ligga bakom inloggning.

Anställda och studenter är interna besökare och för båda grupperna har planen varit att bygga nya intranät för respektive grupp. Eftersom många resurser i verksamheten gått åt till arbetet med den externa webben har det inte varit möjligt att påbörja arbetet med intranät förrän i år. Ett s.k. projektdirektiv för intranät ska tas fram under 2018.

En konceptstudie för intranät gjordes 2014 av Åsa Borg, kommunikatör på Universitetsförvaltningens kansli. Åsa är ansvarig för UF:s intranät som finns idag. Läs gärna hennes rapport Konceptstudie för intranät 2015-01-12.


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-01-29