Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Vadstena Forum  

Vadstena Forum anordnar sedan sin start 1986 med regelbundenhet symposier kring särskilt aktuella frågeställningar och ämnen inom ett brett samhällsbyggnadsområde. 

Symposiet bygger i stor utsträckning på ett aktivt engagemang hos deltagarna och vi håller samman de medverkande i en gemensam grupp hela tiden.

 

Upplysningar

Josefina.syssner@liu.se


Sidansvarig: josefina.syssner@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-02-07