Göm menyn

Utbildningsadministration

Här finns länkar till sidor som innehåller information kring utbildningsadministration.

Nytt kursvärderingssystem

Från höstterminen 2018 tas ett nytt kursvärderingssystem i bruk som ersätter det tidigare KURT. Det nya systemet är gemensamt för hela LiU och innehåller både universitetsgemensamma och fakultetsspecifika frågor som arbetats fram av lärare och studenter tillsammans.

Under våren 2018 sker en rad aktiviteter för att systemet ska kunna sättas i drift till hösten.

  • 12 februari: En namntävling som arrangeras av studentkårerna startar
  • Mitten av mars: Namntävlingen avgörs
  • 15 april: Utbildning startar för kursansvariga/examinatorer för cirka 40 pilotkurser
  • Slutet av vårterminen: systemet testas i pilotkurserna
  • Augusti/september: Systemet tas i skarp drift.

 


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-06