Göm menyn

Specialsalar på Campus Valla 

ACAS

ACASACAS ligger i A-huset och är en Case-sal med gradänger där möbleringen underlättar med diskussion mellan åhörarna. Salen är utrustad med bland annat datorprojektorer, högtalare och hörslinga och har 55 platser.

 

 

 

 

S41 

S41 höger hörn

S41 ligger i C-huset och är en tekniskt utrustad ALC-sal. I salen finns det runda bord och stolar på hjul. Salen är utrustad med 7 LED-skärmar, datorprojektor och högtalare. Den här typen av sal är tänkt att användas vid undervisning där studenterna är aktiva och arbetar/redovisar i grupper.
Salen har 63 platser.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

P26                                   

P26P26 är en flexibel sal med stora whiteboardtavlor, datorprojektor och högtalare. Det finns inga bord i salen, utan stolarna har hjul och en rörlig skrivskiva, vilket underlättar för arbete i olika gruppkonstellationer. Salen har 32 platser.

 

 

 

 

 

 

 

R19 

R19a

R 19 är en flexibel sal med stora bord på hjul, men vanliga stolar. I salen finns det många whiteboardtavlor på väggarna, datorprojektor och högtalare. Salen passar kursmoment som innehåller vanliga föreläsningar, men också gruppdiskussioner. Salen har 32 platser.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

KY32 - (tidigare dramasalen)

KY32c

KY32 är en flexibel sal med stolar på hjul. I salen finns det inga bord utan stolarna är utrustade med en skrivskiva. Den här salen passar bra för kursmoment som inte kräver att studenterna antecknar, utan att de är mer aktiva, till exempel genom seminarium eller rollspel. Salen har 30 platser.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

KY33

Hela KY33 liten

KY33 är en ALC-sal utan så mycket teknik. Borden står möblerade i grupper och stolarna har hjul. I KY33 finns det datorprojektor och 7 whiteboardtavlor på hjul. Salen passar bra för undervisning som kräver diskussioner, så som till exempel seminarium. Salen har 30 platser.

 

 

 

 

 

I205

I205I205 är en ALC-sal utan så mycket teknik. Borden står möblerade i grupper  där  personer kan sitta runt varje bord. Dessa och stolarna har hjul. I I205 finns det två stora LED-skärmar och högtalare plus 12 whiteboardtavlor på hjul. Salen passar bra för undervisning som kräver diskussioner, så som till exempel seminarium. Salen har 72 platser.

 

 

 

 

Hänget

HängetHänget är ett rörelselabb i Studenthuset som möjliggör undervisning och kursmoment som kräver fysisk aktivitet. I salen finns det bland annat träningsmattor och gymbollar, samt stolar att sitta på. Salen har plats för ca 12 personer.

 

 

 

Lövverket

LövverketLövverket ligger i Studenthusets entré och är en öppen föreläsningssal med åhörarplatser i en gradäng. Det går att skärma av mot Studenthusets entré med ett skynke och salen är utrustad med skärm och mikrofon. Den här lokalen passar föreläsningar som är öppna för alla.

 

 

 

TEMCAS

TEMCASTEMCAS ligger i Tema-huset och är en Case-sal med gradänger där möbleringen underlättar diskussion mellan åhörarna. Salen är utrustad med bland annat datorprojektorer, högtalare och hörslinga och har 46 platser.

 


Sidansvarig: emma.beckman@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-07