Göm menyn

Specialsalar - Campus Valla 

 


C-huset

C-huset

C-huset, P26 samt R19 är utrustade med ljuddämpande matta, extra whiteboardtavlor och möbler på hjul vilket gör dessa salar extra lämpliga för team- och seminarieundervisning - läs vidare längre ner på sidan

 

 

 

 

                                                               

   

 

 

S41 

 

S41 höger hörn

Denna sal är utformad för ALC-undervisning (ALC Active Learning Classroom). Denna nya form av innovativ lärosal är utrustad för ett kollaborativt och flexibelt arbete i enlighet med teorin om att "den som gör - lär". Läraren finns med och guider grupperna antingen genom att gå runt och titta på arbetsprocesser som sker i grupperna, alternativt låter grupperna interagera med varandra och finns till hands vid behov av handledning.

Att kombinera helklass och grupparbete blir här smidigt utan tidsförluster i form av förflyttningar till grupprum etc. 

 

Obs! Vid varje bord finns möjlighet att koppla upp sig till tillhörande skärm. Det kommer dock inte att finnas tillgång till datorer i salen.

 

                                  

Vänster hörn

I salen finns sju stycken fast runda bord med möjlighet att koppla upp dator, mobil och "padda". Till varje bord hör en väggfast skärm som studenterna kan välja att visa sitt arbete på. Även whiteboards finns tillgängliga för varje grupp samt en lite större för läraren.

 

 

 

 

FönstrenLäraren är tänkt att fungera som guide eller coach i klassrummet, men har även möjlighet att lägga ut sina bilder eller texter på samtliga skärmar och leda diskussioner/undervisa från lärarpulpeten. Likaså finns i taket en projektor för visning av stor bild på väggen längst ner i salen, om så önskas.

 

 

 

 

S41 - Lärarpulpet

Från den centralt belägna lärarpulpeten kan läraren via en kontrollpanel styra vad som visas på alla skärmar. Exempelvis kan någon grupps material visas på samtliga skärmar, eller så kan läraren visa sitt eget material på varje skärm. Bakom varje skärm finns en ljusslinga som kan tändas i olika färger, vilket kan komma väl till pass vid omröstningar, "handuppräckning" eller för att visa "vi är färdiga".

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Till toppen 

P26 

                                      

P26

Denna sal har extra ljudabsorbenter, whiteboardtavlor längs med sidoväggarna samt stolar på hjul med rörlig skrivskiva. Allt detta för att skapa en stimulerande miljö inte bara för gruppövningar, utan för att ge möjligheten att fullt ut praktisera olika undervisningsformer som exempelvis "blended learning" i form av  "flipped classroom" där online-teknik används innan lektionen, för att sedan kunskap ska kunna produceras genom gruppaktivitet i lärarledda workshops eller organisationsspel.

 

 

 

 

P26 Grupparbetet

Salen är även utmärkt för seminarie- eller caseundervisning där en enkel ommöblering underlättar för bildandet av mindre eller större grupper.

Foto: Susanna Lönnqvist/August Sundberg. Från <https://liu.se/artikel/iqual>

Likaså gör de väl tilltagna whiteboardtavlorna  att den är väl lämpad för individuell handledning under lektioner.

Denna sal är målad i grönt och har även ett möblemang i flera färger för att skapa en tilltalande och stimulerande miljö.

 

Obs! Salen lämpar sig sämre för undervisning där studenter behöver använda mycket material som kräver större bordsytor. Endast ett fåtal större bord finns i lokalen.

 

 

R19 

R19a

Denna sal har i stort samma utförande som P26, men här har normalstora bord fått hjul och det är vanliga stolar, som dock valts i skiftande färger.

 

Många skriv-ytor på väggarna samt möjligheten att lätt flytta runt borden gör även denna sal lämplig för varierande undervisningsformer likt P26. Det mer ordinära möblemanget gör dock att denna sal bokas för all typ av undervisning.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

Key-huset

Key-huset

Key-huset, Här finns bland annat före detta "Dramasalen" KY32 som är anpassad för dramaundervisning, men som även lämpar sig för exempelvis grupp- och samarbetsövningar samt redovisningar och workshops - läs vidare längre ner på sidan.

I Key-huset finns en lättare variant av ALC-sal i KY33 med mindre fokus på tekniska hjälpmedel.

 

 

 

 

                                                                                        Till toppen  

 

 

KY32 - (tidigare dramasalen)

KY32c

Salen har en scen med flyttbara väggar och jalusi.

 

Bokar man KY32 och KG35 - se nedan - finns möjlighet att dela upp klasser och likt P26 blir det extra enkelt att lätt skapa förutsättning för roll-spel eller andra aktiviteter som börjar bli allt vanligare inom olika undervisningsformer som "flipped classroom", där man studerar på egen tid via olika online-tekniker och sedan samlas i ett klassrum för att samverka och lära tillsammans i olika aktiviteter.

 

 

 

 

 

 

KY32b

Den är även fullt utrustad med datoprojektor och flyttbara whiteboardtavlor samt ett litet antal större bord. 

 

Förslag på möjliga aktiviteter i denna sal:

- Informationsmöten

- Workshops

- Muntlig framställning

- Redovisningar

- Case-undervisning

- Samarbetsövningar

- Roll-spel

 

 

 

KY32a

Stolarna har hjul och rörlig skrivskiva som underlättar om man snabbt vill göra gruppkonstellationer.

 

Obs! Salen lämpar sig sämre för undervisning där studenter behöver använda mycket material som kräver större bordsytor. Endast ett fåtal större bord finns i lokalen. Även antalet whiteboardtavlor är begränsade.

 

 

 

 

 

 

KG35 

KG35I direkt anslutning ligger grupprum KG35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    Till toppen

KY33

Hela KY33 liten

Likt S41 är denna sal anpassad för ALC-undervisning (ALC Active Learning Classroom). Denna form av flexibel lärosal är utrustad för ett kollaborativt och flexibelt arbete i enlighet med teorin om att "den som gör - lär".

Till skillnad från den fullt utrustade S41 i C-huset, ligger här inte lika mycket fokus på tekniska hjälpmedel, även om salen är extrautrustad vad gäller eluttag och nätverkskontakter.

 

 

 

 

 

Katedern liten

Salen går lätt att möblera om då stolarna har hjul och borden är små.

Datorprojektor finns som i alla lärosalar.

 

Sidansvarig: emma.beckman@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-02