Göm menyn

Gradängsalar - Campus Valla

Våra gradängsalar är våra största föreläsningssalar med gradänger och trappor. Salarna passar bra för traditionella storföreläsningar och är alla utrustade med hörslinga.

  • A1 ligger i A-huset och har 206 platser.

  • A2 ligger i A-huset och har 220 platser.

  • BL32 ligger i B-huset och har plats för 80 personer.

  • C1 ligger i C-huset och har 270 platser.

  • C2 ligger i C-huset och har 175 platser

  • C3 ligger i C-huset och har 95 platser

  • C4 ligger i C-huset och har 229 platser

  • I101 ligger i I-huset och har 118 platser.

  • Key1 ligger i Key-huset och har 120 platser.

  • Planck ligger i Fysikhuset och har plats för 36-80 personer. Se "Flexisalar i Fysikhuset" till vänster för mer info.


Sidansvarig: emma.beckman@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08