Göm menyn

Gradängsalar - Campus US

Våra gradängsalar är våra största föreläsningssalar med gradänger och trappor. Salarna passar bra för traditionella storföreläsningar och är alla utrustade med hörslinga.

  • Berzelius ligger i hus 463 och har 154 platser.

  • Birgittasalen ligger i hus 240 och har 88 platser.

  • Eken ligger i hus 421 och har 72 platser.

  • Hasselquist ligger i hus 511 och har 192 platser.

  • Hugo Theorell ligger i hus 448, Norra entrén, och har 136 platser.

  • Linden ligger i hus 421 och har 72 platser.

  • Nils Holger ligger i hus 462 och har 122 platser.


Sidansvarig: emma.beckman@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08