Göm menyn

Flexisalar i Fysikhuset

Några salar i Fysikhuset har byggts om till flexibla salar (flexisalar). Här nedan följer information om de nya flexisalarna.

Lärosal E326 (flexibel sal), 78 platser

Tidigare salarna Kepler och Brahe har slagits samman och benämns nu som E326. E326 är en flexibel sal med två möbleringsalternativ (se bilagd möbleringsritning):

  • Standardmöblering (Stående möblering), 78 platser - ordinarie salssittning med bord i rader.
  • Gruppmöblering, 78 platser - 8 grupper med 8 pl/grupp, 2 grupper med 7 pl/grupp.

(Salen får pga begränsningar i ventilationen maximalt ta in 79 pers inkl lärare)

 

Ommöblering till gruppmöblering sker genom att den som bokar salen separat mailar sitt önskemål om ommöblering till Post- och Husservice på post.husservice@liu.se. Beställning görs senast dagen innan bokat tillfälle. Ingen kostnad tillkommer för ommöblering. I bokning anges: Salens beteckning, tid för bokningstillfälle, önskan om gruppmöblering samt kontaktuppgift till den som skall nyttja salen.

Teknik i salen: två projiceringsytor, projektorer, whiteboard, högtalare, handmikrofon, mygga och hörslinga.

Sidoytor med soffmöblering är inte separat bokningsbara. Salen inklusive sidoytor kan nyttjas som studieplatser då salen inte är bokad alternativt som grupparbetsplatser under schemalagd undervisning enligt lärarens önskemål.

Salen kan nyttjas som tentasal och möjliggör då 39 platser.

Salen kan börja bokas from 13 september och bokning sker via TimeEdit.

Standardmöblering i E326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppmöblering i E326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärosal Planck (flexibel gradängsal), 48/36 alt. 80 platser

Planck har uppdaterats och fungerar nu som en flexibel gradängsal med tre möbleringsalternativ (se bilagd möbleringsritning):

  • Standardmöblering (stående möblering), 48 platser – ordinarie salssittning med bord i rader. Bakre stolsraden utgörs av stolar med integrerad skrivskiva.
  • Gruppmöblering, 36 platser – 6 grupper med 6 pl/ grupp.
  • Uppropsmöblering, 80 platser – stolar i rader utan bord. Bakre stolsraden utgörs av stolar med integrerad skrivskiva.

Ommöblering till grupp- alternativt uppropsmöblering sker genom att den som bokar salen separat mailar sitt önskemål om ommöblering till Post-och Husservice på post.husservice@liu.se
Beställning görs senast dagen innan bokat tillfälle. Ingen kostnad tillkommer för ommöblering.

I bokning anges: Salens beteckning, tid för bokningstillfälle, önskat möbleringsalternativ (grupp eller upprop) samt kontaktuppgift till den som skall nyttja salen.

Teknik i salen: två projiceringsytor, projektorer, whiteboard, mikrofonsystem, kameror, hörslinga med tillhörande knappsats.

Salen kan börja bokas from 18 augusti och bokning sker via TimeEdit.

De olika möbleringarna i E326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: emma.beckman@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-17