Göm menyn

Lokalbokning på LiU


Anställda

Gäller det en lokal för undervisning?

För bokning av lokal för undervisning, vänligen, använd Schemaplaneraren  eller mejla oss på Lokalbokningen för att lämna in schemaunderlag.

Gäller en schemaändring?

Under remissperioden kontakta oss på Lokalbokning för ändringar.
För att göra ändringar efter publicering av schema - kontakta i första hand din institutionsombokare, i andra hand Lokalbokningen

Vad gäller vid lokalbokning på LiU?

När det gäller bokning av LiU:s gemensamma lokaler går bokning av lokaler för undervisning före annan lokalbokning. Detta innebär att vi inte kan boka lokaler för möte, konferenser eller andra typer av evenemang före schemasamordningen är klar. Om bokningen gäller lokalstorlek som inte bedöms vara en trång resurs, under kvällstid eller utanför ordinarie terminstid kan det fortfarande gå att boka.

För att boka en lokal för möte eller liknande, använd detta formulär

Vad gäller vid en lokal som anses vara strategiskt viktigt för LiU?

Om det är så att det evenemang du önskar boka lokal för bedöms vara strategiskt viktigt för LiU, kan din bokning eventuellt ges prioritering före undervisning. För att vi ska kunna avgöra detta ber vi dig fylla i det här formuläret. Tänk på att kontakta oss i god tid före ett evenemang för att underlätta samordningen med övrig bokning för undervisning.

  • Bokning under hösten gärna före april.
  • Bokning under våren, gärna före oktober.
     

Prioriteringsordning för bokning i LiU-gemensamma lokaler

Disputationer har högsta prio. Därefter bokas för undervisning och examination. Konferenser och LiU:s bokningar samt ST-kurser därpå och i sista hand bokningar för studentorganisationers arrangemang och externa bokningar. Studenter har möjlighet att 24 timmar i förväg boka vissa gemensamma LiU-lokaler för enskilda studier eller grupparbete.
Läs mer om prioriteringsordning för bokning av LiU:s gemensamma lokaler.

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden ring Lokalbokningen på telefon 013-281330
Behöver du beställa AV-utrustning eller komma i kontakt med AV-tekniker kontakta Digitala Resurser telefon 013-282828.

 


Studenter

Kan via studentwebben boka lokal för grupparbete eller enskilda studier. Logga in med LiU-ID.
 


Studentföreningar

Studenter kan även för nationers, kårers, sektioners samt LUST-godkända studentföreningars räkning boka lokaler.

Oavsett campus så rekommenderas studenten att använda formuläret alt maila till vår gemensamma adress studentforeningsbokning@uf.liu.se för att boka lokal.

Vid behov kan man även som student göra ett besök hos Lokalbokningen i hus TERRA ingång 37 för bokningar på Campus Valla, Kåkenhus för bokningar på Campus Norrköping eller i Hus 511/001, ingång 78, plan 10 för bokningar på Campus US.
Se även hemsidan med listor över lokaler på Campus Valla, Campus Norrköping samt Campus US.
 


Externa kunder

Är du extern kund som vill boka lokal på LiU? Vänligen, kontakta oss på Lokalbokning
 


Sidansvarig: coyntha.sedvall@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-03-08