Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Lokalbokning på LiU


Webbokning 

Personal kan boka LiU-gemensamma lokaler för innevarande termin.
Studenter kan boka lokal för grupparbete eller enskilda studier. 
Studenter kan för nationers, kårers, sektioners samt LUST-godkända studentföreningars räkning boka lokaler. 
För mer information om studentbokningar se här.

Skapa en bokningsförfrågan genom att använda länkarna nedan  

Lokalbokning

Lokalbokning vid evenemang

Lokalbokning för disputationer

Lokalbokning för studentföreningar

 


Anställda

Vill du göra en schemaändring?

För att göra ändringar i schemat för innevarande termin (efter att schemat har publicerats), kontakta i första hand din ombokare
Under remissperioden, kontakta oss på Schemasamordning och lokalbokning för ändringar i det schema som är ute på remiss. 

Vill du boka en lokal för undervisning?

För att lämna in önskemål om lokalbokning för undervisning under kommande termin, vänligen använd Schemaplaneraren. I Schemaplaneraren kan du både skapa och lämna in ditt schemaunderlag. För mer information, se vårt Schemabrev.
Om du vill boka en lokal för undervisning under innevarande termin, eller göra någon annan ändring i schemat, kontakta i första hand din 
ombokare.

Vad gäller vid lokalbokning på LiU?

När det gäller bokning av LiU:s gemensamma lokaler går bokning av lokaler för undervisning före annan lokalbokning. Detta innebär att vi inte kan boka lokaler för möte, konferenser eller andra typer av evenemang före schemasamordningen är klar. Om bokningen gäller lokalstorlek som inte bedöms vara en trång resurs, under kvällstid eller utanför ordinarie terminstid kan det fortfarande gå att boka.
För att boka en lokal för möte eller liknande, använd detta formulär.

Vad gäller vid lokalbokning för strategiskt viktigt evenemang?

Om det är så att det evenemang du önskar boka lokal för bedöms vara strategiskt viktigt för LiU, kan din bokning eventuellt ges prioritering före undervisning. För att vi ska kunna avgöra detta ber vi dig fylla i detta formulär
Tänk på att kontakta oss i god tid före ditt evenemang för att underlätta samordningen med bokning för undervisning

  • Bokning avseende hösten gärna före april.
  • Bokning avseende våren gärna före oktober.

Prioriteringsordning för bokning av LiU-gemensamma lokaler

Disputationer har högsta prio. Därefter bokas för undervisning och examination. Konferenser och LiU:s bokningar samt ST-kurser därpå och i sista hand bokningar för studentorganisationers arrangemang och externa bokningar. Studenter har möjlighet att 24 timmar i förväg boka vissa gemensamma LiU-lokaler för enskilda studier eller grupparbete.
Läs mer om prioriteringsordning för bokning av LiU:s gemensamma lokaler i regelsamlingen.

Behöver du hjälp?

Vid akuta ärenden, ring Lokalbokningen på telefon 013-281330
Behöver du beställa AV-utrustning eller komma i kontakt med AV-tekniker, kontakta Nära IT-stöd och servicepunkter. Telefon 013-282828.

 


Page manager: coyntha.sedvall@liu.se
Last updated: 2021-10-07