Göm menyn

Bokningsförfrågan för evenemang

När det gäller bokning av LiU:s gemensamma lokaler går bokning av lokaler för undervisning före annan lokalbokning. Detta innebär att vi inte kan boka lokaler för möte, konferenser eller andra typer av evenemang före schemasamordningen är klar.

Vad gäller vid en lokal som anses vara strategiskt viktigt för LiU?

Om det är så att det evenemang du önskar boka lokal för bedöms vara strategiskt viktigt för LiU, kan din bokning eventuellt ges prioritering före undervisning. För att vi ska kunna avgöra detta ber vi dig fylla i formuläret nedan. Tänk på att kontakta oss i god tid före ett evenemang för att underlätta samordningen med övrig bokning för undervisning.

  • Bokning under hösten gärna före april.
  • Bokning under våren, gärna före oktober.

I formuläret obligatoriska uppgifter är markerade med *
Förfrågan skickas automatiskt till lokalbokningen då du fyllt i formuläret och klickat på knappen "skicka till lokalbokningen"

Mer information om förfrågan om lokalbokning på LiU

Lokalinformation

Var ligger lokalen 

Prioriteringsordning för bokning av LiU:s gemensamma lokaler

 


Önskad dag *

Önskad tid from *

Önskad tid tom *

Önskar du lokal för mer än en dag, fyll i dagar och tider i rutan nedan

Namn på konferens/evenemang

Beskrivning av evenemang *

Om det är viktigt att vara på campus, motivera varför *

Målgrupp

Välj om konferens är

Antal deltagare *

Om önskemål om specifik sal, motivera varför

Antal lokaler

Övrigt

Beställare/Kontaktperson - LiU id eller namn *

E-post *

Aktivitetsnummer LiU 6 siffror, Kostnadsställe - Regionen 8 siffror *


Sidansvarig: coyntha.sedvall@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-02