Göm menyn

Välkommen till Lisam utbildnigar

Lisam är Linköpings universitets webbaserade samarbetsplattform för lärande. Här erbjuds lärare och studenter möjlighet att interagera och organisera sitt arbete. Även övriga anställda kan använda Lisams möjligheter i form av Teams och Samarbetsrum. Logga in med ditt LiU-id på adressen https://lisam.liu.se

Kurser i Lisam

Manualer för Lisam finns under länken Lisam-support som finns till vänster på startsidan. För anställda finns dessutom följande kursutbud, där samtliga kurser är kostnadsfria:

  • Lisam – Kursrum - en introduktion på tre timmar till lärare och annan personal som ska arbeta med kursrum (ges av IT@LiU/IT-utbildningar)
  • Lisam fördjupningskurser - några olika fortsättningskurser om två timmar vardera som tränger djupare in i olika funktioner i kursrummen 
  • Lisam administratörskurs - för administratörer som behöver rättigheter att skapa kursrum
  • Lisam – Samarbetsrum - för alla anställda som vill samarbeta och kommunicera via samarbetsrum (ges av IT@LiU/IT-utbildningar)
  • Skräddarsydda kurser i Lisam - möjlighet för grupper att sätta egna ihop kurspaket efter behov, främst utgående från innehållet i fördjupningskurserna 

 

 


Sidansvarig: bahar.abbaspour@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-19