Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Lisam fördjupningskurser

Lisamgruppen erbjuder olika moduler till er som vill fördjupa era kunskaper i Lisam. Det är viktigt för oss att kunna erbjuda utbildningspass efter behov så därför har vi tagit fram ett antal olika moduler som vardera omfattar två timmar:

  • Inlämningar
  • Webbsidor och navigering
  • Att använda appar
  • Testverktyget i Lisam
  • Anmälan

Titta också gärna på vårt erbjudande om skräddarsydda kurser i Lisam.

LISAM FÖRDJUPNINGSKURS – INLÄMNINGAR KURSBESKRIVNING

 

LISAM FÖRDJUPNINGSKURS – WEBBSIDOR OCH NAVIGERING KURSBESKRIVNING

 

LISAM FÖRDJUPNINGSKURS – ATT ANVÄNDA APPAR KURSBESKRIVNING

 

TESTVERKTYGET I LISAM - ATT SKAPA FRÅGOR OCH TESTER KURSBESKRIVNING


Page manager: bahar.abbaspour@liu.se
Last updated: 2019-08-19