Göm menyn

Logga in på Ladok

Ladok på LiU

Här har vi samlat allt du behöver veta om Ladok på LiU

 

Vad är Ladok?

Ladok är det nationellt utvecklade datasystem som är slutstation för all studieadministrativ hantering som enligt lagar och förordningar måste registreras. Det är en matrikel för studentuppgifter men det är också ett ekonomiadministrativt system för uppföljning och redovisning av universitetens utbildningsuppdrag och beräkning av intäkter i grundutbildningen.
Systemet används vid de flesta universitet och högskolor. Varje högskola har sin egen databas samt en Ladok-ansvarig.
 

Regler och förordningar

Vad gäller registrets innehåll och uppbyggnad styrs vi ytterst av förordningen om redovisning oav studier m.m. vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153).
I det står bland annat att "varje högskola skall dokumentera uppgifter om dem som ansöker till utbildning vid högskolan, om dem som antas till utbildning vid högskolan och om dem som bedriver studier vid högskolan". I förordningen regleras bland annat vilka uppgifter som ska registreras, hur uppgifter får lämnas ut och hur de ska redovisas i lärosätenas årsredovisningar.

Läs mer om SFS 1993:1153

Linköpings universitet har ett antal lokala regler och tillämpningar av förordningar som styr studieadministrationen. Dessa återfinns i regelverket.

LiU:s regelverk
 

Begäran om utdrag av offentliga uppgifter ur Ladok

Om du vill beställa utdrag av offentliga uppgifter ur Ladok så ber vi dig lägga ett ärende via ärendehanteringssystemet LiUdesk. På följande länk kommer du åt det kontaktformulär du fyller i: https://liu.se/kontakta-liu

När ärendet har kommit oss tillhanda så kommer vi att skicka ett formulär till dig innehållande information kring hanteringen gällande begäran om utdrag av uppgifter ur Ladok samt några frågor som du ska besvara. Efter det att du skickat tillbaka formuläret elektroniskt via ditt ärende i LiUdesk till oss så påbörjas vår handläggning av din förfrågan.
 
Observera dock att du har rätt att vara anonym vid en begäran. Vill du vara anonym kan du ringa universitetets växel och be att få ett utdrag ur Ladok.


Student?

Är du student finns mer information om Ladok och studieadministrativa regler på den här sidan: Studieadministration

Klicka här för support.

 

länk till faq

 

 

 


Sidansvarig: tor.fridell@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-19