Göm menyn

Nyheter om nytt Ladok på LiU

Välkommen till nyhetssidan om Ladok. Här samlar vi det senaste kring projektet Nytt Ladok på LiU för att du så snabbt som möjligt ska få koll på läget.

Senaste nytt

Mängden supportärenden minskar

Det har nu gått drygt fem månader sedan Nya Ladok driftsattes. För varje månad har antalet supportärenden blivit färre och färre - men svårare.

Processkartläggning pågår

Konsulten Mikael Norbäck från Sogeti har nu intervjuat representanter från fakulteterna, ett flertal institutioner och medarbetare i organisationen som arbetar med utbildningsadministrativa processer.

Träff i konsortiet

Under två heldagar informerade konsortiet om nuläget, strategin och styrningen framåt och den kommande utvecklingen.

2019

2018

Kontakt

Projektledare: 
Annika Svenvik

 

NYHETSBREV

Vill du ta del av nyhetsbrevet om Nytt Ladok på LiU? Skicka ett mejl till Karl Öfverström så kommer du med på nästa utskick.

 

Tor visar nya LadokSidansvarig: karl.ofverstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-16