Göm menyn

Nu finns äntligen personnummer i bedömningsöversikten i Lisam

Vid omställningen av examinationsformer till distans på grund av Covid-19, används i större utsträckning Lisam för inlämning av examinationsuppgifter. Tidigare har inte personnummer kunnat föras över till Ladok men det har nu ändrats. Genom att personnumret visas ökar säkerheten för att rätt student får rätt omdöme.

Personnumret visas i en särskild kolumn till höger om LiU-id och följer också med när resultatet exporteras till Excel. Detta underlättar väsentligt vid vidare rapportering till Ladok. 

Avsaknaden av personnummer har varit ett problem i flera år och det har länge varit oklart hur det skulle kunna lösas. Efter återkoppling från användare under de senaste månaderna har ärendet prioriterats upp och en lösning kunde äntligen komma till stånd. 

Mer information finns på Lisams supportsidor.


2020-04-28
Sidansvarig: karl.ofverstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-12