Göm menyn

Presentation av processkartläggningen

Under våren har konsulten Mikael Norbäck från Sogeti genomfört en genomlysning av organisationen som arbetar med utbildnings- och studieadministration. Mikael har nu presenterat sin rapport för systemägargruppen och styrgruppen. Den 14 augusti finns det möjlighet att komma på ett informationsmöte och få en övergripande presentation av hans rapport. 

 

Metod för arbetet 

  1. Intervjuer med administratörer från fakulteter och institutioner och administrativa medarbetare från andra delar av organisationen. 
  2. Workshops där vi hittade gemensamma processer – och avvikelser från dem, samt prioriterade problem i dagens processer. 
  3. Lösningsförslag. 

 

Processen 

I korta dag kan det konstateras att det är en komplex situation med många inblandade medarbetare i olika roller och användartyper, flera system som ständigt utvecklas, olika tidsplaner och olika utmaningar hos respektive fakultet/institution. På en övergripande nivå går det ändå att enas om gemensamma processteg. Det visar sig att likheterna är större än skillnaderna, vilket möjliggör gemensamt kravställande på systemstöd. 

  

Uppgifter att hantera 

De är fördelade inom tre områden: 

* Bilda (Ladok) 

* Ansvar 

* Tider 

Av dessa är systemproblemen lättast att hantera. Önskad funktionalitet, buggar och andra otydligheter kan prioriteras och läggas in i utvecklingsteamets roadmap. Verksamhetsfrågorna kräver lite mer eftertanke. Här handlar det om ledarskap, processägande och tidsplaner. 

 

Vill du veta mer? 

Då ska du boka in den 14 augusti i kalendern. Då finns möjlighet att vara med när Mikael presenterar sitt arbete.  

Tid: Klockan 13:15. 
Plats: Key 1, Keyhuset, Campus Valla. 

Styrgruppens ordförande Per-Olof Brehmer, projektledaren Annika Svenvik, samt representanter från Ladok-gruppen kommer också att närvara.


2019-06-26
Sidansvarig: karl.ofverstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-26