Göm menyn

Logga in på Ladok

Ladok på LiU

Här har vi samlat allt du behöver veta om Ladok på LiU

 

Vad är Ladok?

Ladok är det nationellt utvecklade datasystem som är slutstation för all studieadministrativ hantering som enligt lagar och förordningar måste registreras. Det är en matrikel för studentuppgifter men det är också ett ekonomiadministrativt system för uppföljning och redovisning av universitetens utbildningsuppdrag och beräkning av intäkter i grundutbildningen.
Systemet används vid de flesta universitet och högskolor. Varje högskola har sin egen databas samt en Ladok-ansvarig.

 

Student

Är du student finns mer information om Ladok och studieadministrativa regler på den här sidan:

Studieadministration

 

Regler och förordningar

Vad gäller registrets innehåll och uppbyggnad styrs vi ytterst av förordningen om redovisning oav studier m.m. vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153).
I det står bland annat att "varje högskola skall dokumentera uppgifter om dem som ansöker till utbildning vid högkolan, om dem som antas till utbildning vid högskolan och om dem som bedriver studier vid högskolan". I förordningen regleras bland annat vilka uppgifter som ska registreras, hur uppgifter får lämnas ut och hur de ska redovisas i lärosätenas årsredovisningar.

Läs mer om SFS 1993:1153

Linköpings universitet har ett antal lokala regler och tillämpningar av förordningar som styr studieadministrationen. Dessa återfinns i regelverket.

LiU:s regelverk


 

Klicka här för support.

 

länk till faq

 

 

 


Sidansvarig: tor.fridell@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-07