Göm menyn

Kursvärderingssystemet Evaliuate

Linköpings universitet införde hösten 2018 ett nytt, gemensamt kursvärderingssystem – Evaliuate. Systemet ersätter det tidigare kursvärderingssystemet KURT och alla kurser vid LiU utvärderas i Evaliuate.

 

Nyheter om evaliuate

Evaliuate förbättras efter utvärdering

Hösten 2018 togs LiU:s nya kursvärderingssystem Evaliuate i drift. Nu har en utvärdering gjorts, både bland studenter och medarbetare, vilket resulterat i flera förändringar och förbättringar.

Problem?
Läs gärna vår FAQ först!

Support

Logga in.

(Obs - inloggning fungerar bara om du har/har haft en kursvärdering)
 

Kontakt

Maria Boberg, förvaltare

 

Tidsplan 2019

  • Juni: Evaliuate integreras i Studentportalen så att studenter kommer åt enkäterna och sammanställning av enkätsvar därifrån
  • Augusti: Nya enkätfrågor tas i bruk och svarsperioden förlängs från 10 dagar till 3 veckor

 

 Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-09