Göm menyn

Instruktioner

Logga in i verktyget Survey&Report

Här är en direktlänk till verktyget Survey&Report:
https://sunet.artologik.net/liu-evaliuate/admin

Om du får ett felmeddelande när du försöker logga in beror det troligtvis på att du ännu inte har någon enkät / rapport att hantera i systemet. Vi rekommenderar att du läser nedanstående manual eller tittar på instruktionsfilmen innan du loggar in första gången.

Lägg till egna frågor till en kursvärdering

Förutom de LiU-gemensamma och fakultetsgemensamma frågorna kan du som examinator eller kursansvarig lägga till fler frågor, om det är någon särskild aspekt av kursen du vill utvärdera.

Här visar vi hur du loggar in och lägger till egna frågor till en kursvärdering.

Manual: Att lägga till egna frågor i kursvärderingssystemet EVALIUATE (pdf)

Manual: Adding further questions in the EVALIUATE course evaluation system (pdf)

 

Granska, arkivera och redigera rapporter

Efter kursvärderingsperiodens slut får du som är studierektor/programansvarig/motsvarande för kursen ett e-postmeddelande om att det finns en rapport med fritextsvar att granska. Här kan du ladda ner en manual som beskriver hur du gör för att granska fritextsvaren och sedan arkivera rapporten. Dessa moment visas även i filmen nedan. Vill du dessutom redigera rapporten hänvisar vi till manualen.

Manual: Att granska, arkivera och redigera rapporter i kursvärderingssystemet EVALIUATE (pdf)

Problem?
Läs gärna vår FAQ först!

Support

Logga in.

(Obs - inloggning fungerar bara om du har/har haft en kursvärdering)
 

Kontakt

Maria Boberg, förvaltare

 

Tidsplan 2019

  • Juni: Evaliuate integreras i Studentportalen så att studenter kommer åt enkäterna och sammanställning av enkätsvar därifrån
  • Augusti: Nya enkätfrågor tas i bruk och svarsperioden förlängs från 10 dagar till 3 veckor

 

 


Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-09