Göm menyn

Fördjupad information

Detaljerad information om Evaliuate

I följande dokument återfinns detaljerad information om Evaliuates koppling till och beroende av Bilda, samt vad olika personer med ansvar för kurser på olika sätt har för roller i Evaliuate.

Information om Evaliuate (svenska)

Information about Evaliuate (engelska)

Beslut: Riktlinjer för genomförande av kursvärdering och hantering av fritextsvar

Rektor har fattat beslut om riktlinjer för Evaliuate.

Riktlinjer för genomförande av kursvärdering och hantering av fritextsvar

Problem?
Läs gärna vår FAQ först!

Support

Logga in.

Sök kursvärdering.

 

Kontakt

Maria Boberg, förvaltningsledare

Johan Jäger, innehållsmässig förvaltare VFU-enkäten på Medfak

 

Tidsplan 2020

  • Januari: Söksida klar där kårerna, studenterna, lärarna och all övrig personal vid LiU kan söka fram resultat från kursvärderingar i Evaliuate. 
  • Våren: Integrering i LiU-appen
  • Hösten: Fler personer (t ex administratörer) får behörighet att lägga till extra frågor i enkäten

 

 


Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-04