Göm menyn

Fördjupad information

Detaljerad information om Evaliuate

I följande dokument återfinns detaljerad information om Evaliuates koppling till och beroende av Bilda, samt vad olika personer med ansvar för kurser på olika sätt har för roller i Evaliuate.

Information om Evaliuate (svenska)

Information about Evaliuate (engelska)

Beslut: Hantering av fritextsvar och arkivering

Rektor har fattat beslut om hur fritextsvar och arkivering i Evaliuate ska hanteras.

Rektorsbeslut om Hantering av fritextsvar och arkivering i kursvärderingssystemet Evaliuate (pdf)

Problem?
Läs gärna vår FAQ först!

Support

Logga in.

(Obs - inloggning fungerar bara om du har/har haft en kursvärdering)
 

Kontakt

Maria Boberg, förvaltare

 

Tidsplan 2019

  • Juni: Evaliuate integreras i Studentportalen så att studenter kommer åt enkäterna och tidigare kursvärderingar därifrån
  • Augusti: Svarsperioden förlängs från 10 dagar till 3 veckor

 

 


Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-02