Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

campus valla

eISP - elektroniska individuella studieplaner

ISP-systemet är ett webbaserat systemstöd för hantering av doktoranders individuella studieplaner. 

Fr o m 1 april 2021 ska alla nyantagna doktorander använda eISP systemet för att skapa sin individuella studieplan.

Övriga redan antagna doktoranders studieplaner för 2022 ska finnas skapade i eISP systemet senast 2021-12-31 och vara fastställda senast 2022-02-28.

 

Nyheter:

Ny release 2023-03-29 -->

 

 

logga in
länk till olika manualer
Frågor? Kontakta i första hand din eISP-administratör

 

BKV: Eva Zurawski       


HMV: Kajsa Bendtsen     


IBL: Britt-Marie Alfredsson 

       Anna Ericson                 


IDA: Anne Moe 


IEI: Marie Waltersson
       Karin Fredriksson  


IFM: Lena Martinsson 


IKOS: Agnese Grisle   
 IKOS: Sofie Ekman


IMT: Rovia Bndyan

IMT: Lena Wide       


ITN: Ami Palmin 

Jonna Lidstedt

Marie-Louise Gustafsson 

Viveka Nilson   


ISY: Tu Co       


MAI: Lindha Nilsson


TEMA: Carin Ennergård     


eISP helpdesk         


                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 


Sidansvarig: kajsa.bendtsen@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-09-28