Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Nyheter i ISP-systemet mars 2023

Information om vad som har åtgärdats och driftsatts för ISP-systemet. Driftsättning onsdag 29 mars. Välkommen att höra av dig till eisp@liu.se om du har frågor kring nyheterna i ISP-systemet.

Studieplanen:

Funktion att kopiera rader för planerad studietakt, finansiering och institutionstjänstgöring i studieplanen

Vid skapandet av den första studieplanen kan man nu fylla i värden för en termin och sedan välja att kopiera samma data till kommande (max 7) terminer. Gäller fälten 2.1 Planerad studietakt, 2.2 Planerad finansiering och 2.3 Planerad institutionstjänstgöring.

Datum för senast fastställd studieplan visas i utkast efter revidering

Fram till att studieplanen (version 2 och framåt) fastställts visas datum för när föregående version fastställdes både i systemet och i PDF-versionen av studieplanen.

Sortering av fält i kronologisk ordning

Följande fält sorteras automatisk i kronologisk ordning efter att användaren sparat: 3.1 Planerade kurser, 3.5 Planerat och avklarat konferensdeltagande, 3.6 Planerade och avklarade aktiviteter inklusive internationellt deltagande, 3.7 Planerade och avklarade seminarier, 4.5 Fördelning av handledarinsats.

Fältet ”Planerar att avlägga doktorsexamen” tas bort för doktorander antagna till licentiatexamen

Fältet utan funktion och därför borttaget.

Vilken version av studieplanen visas under översiktsvyn

Även versionsnummer för studieplanerna kommer visas på översiktssidan. Gäller enbart studieplaner som väntar på att bli godkända.


Rapporter:

Doktorander utan studieplan

En ny rapport framtagen för att kunna söka fram antagna doktorander som saknar studieplan.


E-postutskick:

E-postpåminnelser för skapade studieplaner som ej godkänts efter 3 månader

För nya studieplaner som skapats men inte börjat godkännas 3 månader efter studiestartsdatumet kommer påminnelser skickas ut veckovis till doktorand, huvudhandledare och fastställare.

Fortsatta e-postpåminnelser till doktorand och huvudhandledare vid försenad revidering

Påminnelser om att revidera studieplanen fortsätter att gå ut till doktorand och handledare. (Tidigare har de upphört efter 13 månader och då endast gått till fastställare). Påminnelser till fastställare påverkas inte av ändringen.


Administration:

Förenklad sökning under Studieplaner och administration

Det går att söka på valfri textsträng i systemet utan att använda * före eller efter sökord/namn.

Söka fram studieplan via personnummer

Alla roller som hanterar flera studieplaner (ej doktorand) kan nu söka efter studieplaner via doktorands personnummer.

 


 

logga in
länk till olika manualer
Frågor? Kontakta i första hand din eISP-administratör

 

BKV: Eva Zurawski       


HMV: Kajsa Bendtsen     


IBL: Britt-Marie Alfredsson 

       Anna Ericson                 


IDA: Anne Moe 


IEI: Marie Waltersson
       Karin Fredriksson  


IFM: Lena Martinsson 


IKOS: Agnese Grisle   
 IKOS: Sofie Ekman


IMT: Rovia Bndyan

IMT: Lena Wide       


ITN: Ami Palmin 

Kjerstin Wahlström

Marie-Louise Gustafsson 

Viveka Nilson   


ISY: Tu Co       


MAI: Lindha Nilsson


TEMA: Carin Ennergård     


eISP helpdesk         


                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 


Sidansvarig: kajsa.bendtsen@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-06-15