Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Syfte: Användarforumet ska inhämta synpunkter och kommentarer från verksamheten, prioritera och föreslå förbättringsförslag.

Förslag skickas till: eISP helpdesk 

 

Representanter i användarforum:

Systemroll nr  roll   Namn Institution
1 Doktorand Björn Gylemo BKV
    Olga Zabalueva IKOS
    Marcus Lorentzon IFM
2 Handledare Erik Prytz IDA
    Björn Johansson IEI
    Elin Nyman IMT
    Martin Singull MAI
3 ÄF (BKV+HMV) - FUÄ (Tema)
- Mentor (IFM) - FUS (övr inst)
Bijar Ghafouri HMV
    Anna Fredriksson ITN
    Judith Lindh TEMA
4 Handläggare/FUS Anne Moe IDA
    Maria Boberg UF
    Kajsa Bendtsen HMV
5 Fastställare Jan-Åke Larsson ISY
    Gisela Eckert IBL
  Systemadministratör Ove Karlsson IT

 

 

logga in
länk till olika manualer
Frågor? Kontakta i första hand din eISP-administratör

 

BKV: Eva Zurawski       


HMV: Kajsa Bendtsen     


IBL: Britt-Marie Alfredsson 

       Anna Ericson                 


IDA: Anne Moe 


IEI: Marie Waltersson
       Karin Fredriksson  


IFM: Lena Martinsson 


IKOS: Agnese Grisle   
 IKOS: Sofie Ekman


IMT: Rovia Bndyan

IMT: Lena Wide       


ITN: Ami Palmin 

Kjerstin Wahlström

Marie-Louise Gustafsson 

Viveka Nilson   


ISY: Tu Co       


MAI: Lindha Nilsson


TEMA: Carin Ennergård     


eISP helpdesk         


                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 


Sidansvarig: mikael.sonne@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-06-15