Göm menyn

FAQ

Här kommer vanliga frågor och svar om eISP att läggas in. 

 • Varför kan jag inte logga in i systemet?

Oavsett roll - kontakta institutionsadministratören.

Doktorand: Du saknar svenskt personnummer i Ladok. Antingen behöver du aktivera ditt student-LiU-konto eller begära att få in ditt svenska personnummer i Ladok. Därefter kan du logga in i eISP.

1. Doktorander som har ett R alt T-nr i Ladok – och där det dröjer innan de får ett svenskt personnummer, men behöver starta sin ISP:
Doktoranden kontaktar (via liudesk/går till – medtag pass och R alt T-nr) Infocenter och ber om hjälp att aktivera sitt student-LIU-ID och kan därefter logga in i Ladok och eISP.

2. Doktoranden har fått svenskt personnummer, men det är inte ändrat i Ladok: Antagningsansvarig/fo-adm lägger ett ärende till Servicewebben via https://liudesk.liu.se/tas/public/ssp/ (sökväg ”Utbildningsadministration->Ladok ->Support Ladok/Exam”, om att ändra till svenskt personnummer för aktuell doktorand och skickar med:

 • Aktuellt personbevis/flyttregistrering

 • passkopia samtt

 • registreringsintyg från Ladok (där T-nr framgår)

När ändrat i Ladok –meddela doktoranden, som nu kan logga in i Ladok och eISP.

OM doktoranden önskar att genomföra bytet själv, så finns en speciell ingång i Servicewebben via https://liudesk.liu.se/tas/public/ssp/ : ”Education administration>Ladok->Change to Swedish Personal Number”

 

Handledare:
Du saknar LiU-ID, Ladokbehörighet eller inte upplagd i systemet.

 • Vad är skillnaden mellan arbetsflöde och godkännandeflöde (Spara/Godkänna)?
  Arbetsflöde: När doktorand och handledare tillsammans arbetar med att fylla i ISP-n och färdigställa inför godkännande. Under denna period ska endast Spara-knappen användas. 
  Godkännandeflöde: När doktorand och handledare är klara med innehållet i ISP-n och vill skicka ISP-n för godkännande. Först då klickar doktoranden på "Godkänn och skicka vidare".
  Den stora skillnaden i hantering är att i arbetsflödet kan doktorand och handledare vara inne i ISP-n samtidigt (dock att endast en i taget kan redigera - spara emellan om man byter). Så snart man går in i godkännandeflödet upphör detta och ISP-n kan endast redigeras av den roll där ISP-n ligger för tillfället, dvs det blir väldigt mycket skickande fram och tillbaka om man inte hade arbetat färdigt med innehållet.
   
 • När man är i godkännandeflödet - uppdateras ISP-n från Ladok?
  När studieplanerna har någon av statusarna SkapadVäntar på handledareVäntar på doktorand så uppdateras studieplanen med Ladok-uppgifter. För att uppgifterna ska komma in i studieplanen måste studieplanen uppdateras, dvs handledare eller doktorand måste öppna studieplanen genom att klicka på Välj Åtgärd - Redigera.
   
 • Går det att skriva över information som hämtats automatiskt från Ladok?
  Förutom fälten e-post, telefonnummer, bostadsadress så är fält hämtade från Ladok låsta för redigering. Använd kommentarsfält i de fall komplettering/förtydligande önskas göras.
   
 • Om huvudhandledaren inte hittar bihandledare:
  1. Bihandledaren hör till annan institution – huvudhandledaren måste filtrera på rätt institution för att få fram namnet
  2. Bihandledaren är inte inlagd som handledare i eISP:
  - Institutionsadministratören lägger in rollen OM handledaren hör till institutionen (Administration->Användare)*
  - Institutionsadminstratören tittar i Rapport 3 på samtliga personer inlagda i systemet – om bihandledaren inte finns med i handledarroll i listan, kontakta resp institutionsadmininstratör och be om inläggning av personen i eISP (alt kontakta eISP centralt)
  * Måste ha förberetts med LIU-ID osv, se handledning

 • Om huvudhandledaren inte hittar sin doktorand i eISP:
  ​•Använd komplett personnummer (1967XXXX-XXXX) vid sökning
  •Doktoranden måste vara registrerad på terminen
  •Stavning av namnet – ta bara första bokstäverna, så fungerar sökningen oftast - finns personen fortfarande inte? Tilltalsnamnet kan vara ett annat än vad som anges först i Ladok, då kommer inte personen upp. Exempel: Doktoranden Johan Karlsson kan i Ladok heta Lars Johan Karlsson, då måste man börja söksträngen med Lars

 • •Antagningsdatum har inte infallit – ISP kan inte startas innan det datumet
  •”Jag ser inga doktorander när jag loggar in” – huvudhandledaren måste skapa en första ISP för doktoranden, för att doktoranden ska bli synlig

 • Om doktoranden anger att man inte kan editera fält:
  Vissa fält är låsta till huvudhandledaren:
  •Uppnådd andel
  •Planerad finansiering
  •Fasta resurser
  •Former för handledning
  •Bihandledare (ska stämma överens med Ladok)
  •Fördelning handledning
  •Avvikelser från ISP (bör fyllas i av huvudhandledare)

 • Om huvudhandledaren har flera roller i eISP:
  Har du som huvudhandledare fler roller i systemet (t ex FUS, ämnesföreträdare eller fastställare) så kommer du att loggas in med ”högsta” rollen.
  För att arbeta med dina doktorander i din handledarroll, så byter du roll i menyn till vänster.

logga in
länk till olika manualer
Frågor? Kontakta i första hand din eISP-administratör

 

BKV: Eva Zurawski       


HMV: Kajsa Bendtsen     


IBL: Britt-Marie Alfredsson 

       Anna Ericson                 


IDA: Anne Moe 


IEI: Marie Waltersson
       Karin Fredriksson  


IFM: Lena Martinsson 


IKOS: Agnese Grisle   
 IKOS: Sofie Ekman


IMT: Rovia Bndyan

IMT: Lena Wide       


ITN: Ami Palmin 

Irmeli Artursson 

Kjerstin Wahlström

Marie-Louise Gustafsson 

Viveka Nilson   


ISY: Tu Co       


MAI: Lindha Nilsson


TEMA: Carin Ennergård     


eISP helpdesk         


                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 


Sidansvarig: mikael.sonne@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-18