Göm menyn

Strategi och kvalitetsarbete

Ett universitet med internationell lyskraft – där människor och idéer möts och utvecklas.

LiU Strategikarta 2016 svenska_212Den övergripande visionen för Linköpings universitet är att vara ”Ett universitet med internationell lyskraft – där människor och idéer möts och utvecklas”. Vägen mot denna vision klargörs i lärosätets strategikarta. Kartan pekar ut övergripande mål för LiU:s kärnverksamheter: forskning, utbildning och samverkan/nyttig­görande.
Det övergripande målet inom forskningsverksamheten är att ”Skapa och sprida forskningsresultat med internationell genomslagskraft”. Motsvarande mål för utbildningen är att ”Attrahera och examinera eftertraktade studenter och doktorer för ett hållbart samhälle i en föränderlig värld”. Genom nära samverkan med det omgivande samhället och ett aktivt nyttiggörande av lärosätets rika kunskapstillgångar har LiU som mål att ”Bidra till en samhällsutveckling baserad på kunskap”.
För var och ett av kärnverksamhetens mål finns två indikatorer med måltal.

 

Strategikartan finns även på engelska

 

 

Här kan du läsa universitetsstyrelsens beslut om den nya strategikartan.

 

 


Sidansvarig: magnus.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-26