Göm menyn

Årsredovisning, budgetunderlag samt verksamhetsplan

På denna sida kan du ladda ner:

  • Årsredovisning
  • Budgetunderlag
  • Verksamhetsplan

Årsredovisning

Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 februari 2021 att godkänna årsredovisningen för Linköpings universitet avseende budgetåret 2020.

Årsredovisning 2020 i Diva

Länkar till tidigare årsredovisningar hittar du i högerspalten.

 

Budgetunderlag

Universitet och högskolor lämnar varje år ett budgetunderlag till regeringen. Det ska innehålla en beräkning av såväl intäkter som kostnader i det pågående räkenskapsårets prisnivå och tillämpa samma indelning av verksamheten som används i årsredovisningen.

Linköpings universitets budgetunderlag för 2022-2024 fastställdes av universitetsstyrelsen den 16 februari 2021.

Ladda ner budgetunderlaget 2022-2024 (pdf-fil)

Ladda ner budgetunderlaget 2021-2023 (pdf-fil)

Ladda ner budgetunderlaget 2020-2022 (pdf-fil)

Ladda ner budgetunderlaget 2019-2021 (pdf-fil)

Ladda ner budgetunderlaget 2018-2020 (pdf-fil)

Ladda ner budgetunderlaget 2017-2019 (pdf-fil)

Ladda ner budgetunderlaget 2016-2018 (pdf-fil)

Ladda ner budgetunderlaget 2015-2017 (pdf-fil)

 

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen ska ge en gemensam bild av nuläget och vart universitetet vill nå. Som bakgrund till detta görs en omvärldsanalys för att utröna vilka trender och risker som finns samt de förutsättningar och utmaningar som LiU står inför. Verksamhetsplanen ska tydliggöra de övergripande prioriteringarna och satsningarna. I den sista delen av verksamhetsplanen presenteras anslagsfördelningen från regeringen och finansiering av gemensamt verksamhetsstöd.

Linköpings universitets verksamhetsplan för 2022 fastställdes av universitetsstyrelsen den 8 juni 2021.

Ladda ned Verksamhetsplan och budget för 2022 samt plan för 2023-2024 (pdf-fil)

Ladda ned Verksamhetsplan och budget för 2021 samt plan för 2022-2023 (pdf-fil)

Ladda ned Verksamhetsplan och budget för 2020 samt plan för 2021-2022 (pdf-fil)

Ladda ner Verksamhetsplan och budget för 2019 samt plan för 2020-2021 (pdf-fil)

Ladda ner Verksamhetsplan och budget för 2018 samt plan för 2019-2020 (pdf-fil)

Ladda ner Verksamhetsplan och budget för 2017 samt plan för 2018-2019 (pdf-fil)

Ladda ner Verksamhetsplan och budget för 2016 samt plan för 2017-2018 (pdf-fil)

Ladda ner Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016-2017 (pdf-fil)


Tidigare årsredovisningar

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 

LiU i siffror

Mer information om Linköpings universitet finns här:  https://liu.se/artikel/liu-i-siffror

 


Sidansvarig: magnus.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-14