Göm menyn

Examensarbeten och uppsatser

Examensarbeten och uppsatser skickar/lämnar du till oss som en tryckfärdig pdf-fil, via e-post liutryck@liu.se, på diskett, CD, USB-minne eller liknande (dela gärna upp ditt arbete i flera pdf-filer om det underlättar, men numrera filerna så det tydligt framgår i vilken ordning de ska ligga). Om text (författare+titel) önskas på bokens rygg kan denna bifogas i en separat pdf-fil (minst 100 sidor i examensarbetet krävs för att ryggtext ska få plats).

I samband med att vi får dina filer behöver vi också en beställning från din institution – i de fall där institutionen står för tryckkostnaden.

Normalt trycks examensarbetet i svartvitt, i det standardformat (vanligtvis S5, 165x240 mm) och med det standardomslag som gäller för respektive institution – om inget annat framgår av beställningen.

För snabbast möjliga hantering, korrekturläs ditt arbete noga, och kontrollera pdf-filerna innan du skickar ditt material till LiU-Tryck.

Vi gör alltid ett provtryck som du får granska innan sluttryckning. Lämna din e-mailadress så vi kan nå dig, och även postadress om du önskar provtrycket skickat till dig.

Normalt tar det några dagar att färdigställa examensarbetet, från det att vi fått tillbaka ett godkänt provtryck.

Information om publicering på nätet finns på https://ep.liu.se/publicera-exjobb.aspx

Innan du börjar...

Nedan följer några generella tips vad gäller utformningen av examensarbetet. För ytterligare information rekommenderas LiU Electronic Press. Där hittar du utmärkt information som gäller för såväl den tryckta versionen som för publicering på internet. Se https://ep.liu.se/publicera-exjobb.aspx
Kom ihåg att i första hand använda institutionens egna anvisningar och mallar, om sådana finns att tillgå.

  • Gör gärna ditt arbete i A4-format. Om det ska skalas ner till S5-format (81%) bör du dock ta hänsyn till detta när du väljer teckenstorlek mm. Använder du Times New Roman är åtminstone 12 pt (med ca 14 pt radavstånd) i brödtexten att rekommendera.
  • I brödtexten använder du lämpligast ett s.k antikva-typsnitt (t ex Times New Roman), medan du med fördel kan skriva rubriker i ett s.k linjärt typsnitt (t ex Helvetica eller Arial).
  • Tänk igenom vilka sidor som hamnar som höger (udda sidor)- respektive vänstersidor (jämna sidor), och infoga blanka sidor där det behövs. Normalt är inledande sidor – biblioteksblad, titelsida, förord, sammanfattning – högersidor, liksom start på nytt kapitel.
  • Sidnummer kan infogas antingen centrerat på varje sida, eller i ytterkanten. Det senare alternativet kräver att sidnummer placeras i högerkant på udda sidor och i vänsterkant på jämna sidor, för att det ska stämma vid dubbelsidigt tryck. Sidnumreringen börjar normalt efter innehållsförteckningen (på högersida).
  • Bilder bör ha en upplösning på minst 300 dpi.
  • Har du bilder och grafik i färg som ska tryckas i gråskala, tänk på att använda färger som kontrasterar ordentligt mot varandra (mörka-ljusa) om du vill att skillnader i nyanser ska synas i det svartvita trycket – i diagram och liknande.
  • Text gör sej dåligt i gråskala och bör alltid vara helt svart (observera att Word ofta automatiskt gör t ex länkar blå).
  • Undvik att använda transparenta färger i Word.

Kontakt

E-post: liutryck@liu.se
Tfn: 013-281055
Telefontider mån-fre:
9.00-15.00

Våra öppettider anpassas till LiUs arbetstidsförkortningar i samband med helger.

Besöksadresser och öppettider

Campus Valla Hus A, ingång 19C

Servicecenter/Butik
Snabbkopiering
Kompendieförsäljning

Öppettider mån-fre:
9.00-12.00, 13.00-15.00

Tryckeri
Öppettider mån-fre:
9.00-12.00, 13.00-16.00

GPS koordinater
WGS 84:N 58° 24.059', E 15° 34.588'
WGS 84 - decimal:58.40099, 15.57646
RT90:6475337, 1486626

Karta till LiU-Tryck


Campus Norrköping
Kåkenhus

mån–fre 10.00-14.00
 

Postadress

Linköpings universitet
LiU-Tryck
581 83 Linköping


Sidansvarig: anita.axby@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-14