Göm menyn

Avhandlingar

Lic- och doktorsavhandlingar skickar/lämnar du till oss som en tryckfärdig pdf-fil, via e-post liutryck@liu.se, eller på USB-minne (dela gärna upp ditt arbete i flera pdf-filer om det underlättar, men numrera filerna så det tydligt framgår i vilken ordning de ska ligga). Om du har artiklar som endast finns i pappersform hjälper vi dig att skanna dessa.

För att vi ska kunna garantera leverans i tid behöver vi drygt tre veckors total produktionstid för en avhandling, men ta kontakt med oss så fort framläggningsdatumet är bestämt för att underlätta vår produktionsplanering och för att få ytterligare information.

Ungefärlig tidplan enligt följande:

17 arbetsdagar innan leverans:
Här lämnar du senast in underlag till omslaget. Vi hjälper dig med utformningen av detta om du så önskar, men du bör ha gjort en egen skiss eller ha en idé om hur det ska se ut. Det totala antalet sidor i avhandlingen bör du också veta nu (+/- 10 sidor)

12 arbetsdagar innan leverans:
Här vill vi ha pdf-filer på resten av avhandlingen (kappa, artiklar och spikblad), och omslaget ska vara godkänt för tryck. Du får ett korrektur på inlagan inom ett par dagar, och ges möjlighet till korrigeringar. Om du behöver ändra något efter korrektur läsning, skicka en ny uppdaterad pdf. Vi behöver sedan ta fram ett nytt provtryck som du behöver läsa och godkänna innan tryck.

7 arbetsdagar innan leverans:
Tryckstart, här måste avhandlingen vara godkänd för tryck.

För snabbast möjliga hantering, korrekturläs ditt arbete noga, och kontrollera pdf-filerna innan du skickar ditt material till LiU-Tryck.

Information om publicering på nätet finns på https://ep.liu.se/publicera-avhandling.aspx

Innan du börjar...

Nedan följer några generella tips vad gäller utformningen av avhandlingen.
Kom ihåg att i första hand använda institutionens egna anvisningar och mallar, om sådana finns att tillgå.

 • Gör gärna ditt arbete i A4-format. Om det ska skalas ner till S5-format (165x240 mm eller 81% av A4) bör du dock ta hänsyn till detta när du väljer teckenstorlek mm. Använder du Times New Roman är åtminstone 12 pt (med ca 14 pt radavstånd) i brödtexten att rekommendera.
 • I brödtexten använder du lämpligast ett s.k antikva-typsnitt (t ex Times New Roman), medan du med fördel kan skriva rubriker i ett s.k linjärt typsnitt (t ex Helvetica eller Arial).
 • Tryckort ska läggas in på baksidan av titelsidan enligt följande: Printed by LiU-Tryck, Linköping 2020.
 • Tänk igenom vilka sidor som hamnar som höger (udda sidor)- respektive vänstersidor (jämna sidor), och infoga blanka sidor där det behövs. Normalt är inledande sidor – titelsida, förord, sammanfattning – högersidor, liksom start på nytt kapitel.
 • Sidnummer kan infogas antingen centrerat på varje sida, eller i ytterkanten. Det senare alternativet kräver att sidnummer placeras i högerkant på udda sidor och i vänsterkant på jämna sidor, för att det ska stämma vid dubbelsidigt tryck. Sidnumreringen börjar normalt efter innehållsförteckningen (på högersida).
 • Bilder bör ha en upplösning på minst 300 dpi.
 • Får dina bilder sämre kvalitet när du monterar in dom i word kan man i de flesta versioner åtgärda detta i words inställningar:
  Arkiv/alternativ/avancerat/Bildstorlek och kvalitet. Bocka i båda alternativen "komprimera inte bilder i filen" och "ignorera redigeringsdata"
 • Har du bilder och grafik i färg som ska tryckas i gråskala, tänk på att använda färger som kontrasterar ordentligt mot varandra (mörka-ljusa) om du vill att skillnader i nyanser ska synas i det svartvita trycket – i diagram och liknande.
 • Text gör sig dåligt i gråskala och bör alltid vara helt svart (observera att Word ofta automatiskt gör t ex länkar blå).
 • Undvik att använda transparenta färger i Word.

Kontakt

E-post: liutryck@liu.se
Tfn: 013-281055
Telefontider mån-fre:
9.00-15.00

Våra öppettider anpassas till LiUs arbetstidsförkortningar i samband med helger.

Besöksadresser och öppettider

Campus Valla Hus A, ingång 19C

Servicecenter/Butik
Snabbkopiering
Kompendieförsäljning

Öppettider mån-fre:
9.00-12.00, 13.00-15.00

Tryckeri
Öppettider mån-fre:
9.00-12.00, 13.00-16.00

GPS koordinater
WGS 84:N 58° 24.059', E 15° 34.588'
WGS 84 - decimal:58.40099, 15.57646
RT90:6475337, 1486626

Karta till LiU-Tryck


Campus Norrköping
Kåkenhus

mån–fre 10.00-14.00
 

Postadress

Linköpings universitet
LiU-Tryck
581 83 Linköping


Sidansvarig: anita.axby@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-24