Göm menyn

Säkerhet

I akuta situationer, ring 112.

Väktare

Campusväktarna kan kontaktas vid otrygga situationer och akuta fel eller om du ser något som du vill rapportera (skadegörelse, inbrottsförsök, klotter etc.). Väktarna är utbildade i första hjälpen och har tillgång till hjärtstartare.

Telefonnummer till väktare: 013-28 58 88

Vid hjärtstopp Campus Valla och Campus US: 013-28 20 10

Vid hjärtstopp Campus Norrköping: 011-36 30 10

Kontakt i säkerhetsfrågor

Säkerhetschef 
Annevi Fredäng
Telefon 013-28 23 40


Brandskyddskoordinator
Marcus Lundgren
Telefon 013-28 25 21

Information om säkerhet för studenter

Säkerhet på studentwebben


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-05-07