Göm menyn

Säkerhet

I akuta situationer, ring 112.

Väktare

Campusväktarna kan kontaktas vid otrygga situationer och akuta fel eller om du ser något som du vill rapportera (skadegörelse, inbrottsförsök, klotter etc.). Väktarna är utbildade i första hjälpen och har tillgång till hjärtstartare.

Telefonnummer till väktare: 013-28 58 88

Vid hjärtstopp Campus Valla och Campus US: 013-28 20 10

Vid hjärtstopp Campus Norrköping: 011-36 30 10

LiU:s säkerhetsnätverk

Säkerhetschef, vik
Annevi Fredäng

Brandskyddskoordinator
Annevi Fredäng
Telefon 013-28 23 40
annevi.fredang@liu.se

Information om säkerhet för studenter

Säkerhet på studentwebben


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Oct 22 09:11:55 CEST 2018