Göm menyn

Regler & hyra för lokalbokning

Bokningspass

Vi tillämpar följande bokningspass på samtliga campus:

2h-pass: 08:15–10; 10:15–12; 13:15–15; 15:15–17

3h-pass: 10:15–13; 12:15–15; 15:15-18

4h-pass: 08:15–12; 13:15-17


Måndagar till fredagar efter kl. 17, på helger samt utanför terminstid behöver bokningarna inte följa dessa bokningspass.

Lokalhyra campus Valla och Norrköping

Lokalhyran för universitetets gemensamma lärosalar är i stort sett beroende på lokalernas storleksklass. Storleksklassen avgörs av antalet platser i lokalen. Debitering sker per påbörjat bokningspass.
 

Storleksklass Pris (SEK / timme)
10-20 240
30-40 380
60-70 435
90-140 535
190-270 735

Lokalhyra campus US

Lokaler på campus US debiteras enligt den modell som beskrivs i detta dokument.

Externa kunder

Externa kunder får enbart i undantagsfall hyra gemensamma lärosalar.
Kontakta 1330@liu.se för närmare information.

Lokalbokning för studenter

Studenter kan för nationers, kårers, sektioners samt LUST-godkända studentföreningars räkning boka lokaler. Detta görs genom att maila studentforeningsbokning@uf.liu.se
Besöksadress: Terra ingång 37 på Campus Valla


Ev. Helgstädning bekostas av kunden.


Sidansvarig: dennis.wiese-rhodin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-14