Göm menyn

Specialsalar - Campus Valla 

Campus Valla

Campus Valla Ny

Sammanställning av samtliga salar: 

 

Lokalinformation Campus Valla 

 

 

Salskarta - bild över var salar ligger.

Salskarta Valla ver.4

 

 Bästa miljö för utbildning och arbete

Projektet ”Campus LiU 2015” syftar till att uppfylla de krav och förhoppningar som våra studenter och lärare ställer på en kreativ, attraktiv och konkurrenskraftig studiemiljö. ”Campus LiU 2015” skall ge förslag till hur erbjuda studiemiljöer och arbetsmiljöer som lever upp till LiU:s målsättning om öppenhet, nyfikenhet och nytänkande. Studiemiljöer och arbetsmiljöer skall bidra till möjligheten att leva upp till LiU:s strategiska mål och ge förutsättningar för lärarna att genomföra en undervisning med hög pedagogisk kvalitet.                                                                                                                                                                                                                  www.liu.se/campusliu2015        

Specialsalar på Campus Valla 

På Campus Valla finns ett antal salar som har en utformning, utrustning eller annan beskaffenhet som går utanför den standardiserade lärosalen. Detta i syfte att erbjuda studiemiljöer som stödjer olika typer av pedagogik.

 

S41 höger hörn

I enlighet med citatet har nu S41 i C-huset byggts om och utformats till en fullvärdig ALC-sal (ALC Active Learning Classroom). Denna sal stödjer ett aktivt lärande och dialog. Har du en kurs eller ett moment i en kurs som är inriktat på ett kollaborativt lärande med fokus på "förhandlad kunskap istället för förmedlad kunskap" kan denna lärmiljö fungera exceptionellt bra. Lärarens uppgift handlar här mer om guidning än att ”lära ut”. I vecka 13 kommer även KY33 vara utformad till en ALC-sal "low tech". Där kommer salen vara anpassad för ett interaktivt arbetssätt, men inte med fullt lika mycket fokus på tekniska lösningar för detta.

                 ”Den som leder undervisningen kan ge feedback direkt till

                  studenten motsv samtidigt som man även kan se vad olika

                  grupper arbetar med.” 

                                                                                                                   (Citat från utvärderingen av testmiljön, Valla)    

 C-huset, 58st lärosalar

C-huset

C-huset, 58st LiU-gemensamma lärosalar. P26 samt R19 är utrustade med ljuddämpande matta, extra whiteboardtavlor och möbler på hjul vilket gör dessa salar extra lämpliga för team- och seminarieundervisning - läs vidare längre ner på sidan

Vi har nu även färdigställt vår första lärosal för ALC-undervisning (Active Learning Classroom-undervisning) i S41.

 

 

 

                                                                Till toppen    

 

 

S41 - 42 platser Sök lokal  Obs! Specialsal som bokas till kurser, eller till andra aktiviteter, efter

                                                                uttryckt önskemål. Bokas via 1330@liu.se

 

S41 höger hörn

Denna sal är utformad för ALC-undervisning (ALC Active Learning Classroom). Denna nya form av innovativ lärosal är utrustad för ett kollaborativt och flexibelt arbete i enlighet med teorin om att "den som gör - lär". Läraren finns med och guider grupperna antingen genom att gå runt och titta på arbetsprocesser som sker i grupperna, alternativt låter grupperna interagera med varandra och finns till hands vid behov av handledning.

Att kombinera helklass och grupparbete blir här smidigt utan tidsförluster i form av förflyttningar till grupprum etc. 

 

Obs! Vid varje bord finns möjlighet att koppla upp sig till tillhörande skärm. Det kommer dock inte att finnas tillgång till datorer i salen.

 

                                  

Vänster hörn

I salen finns sju stycken fast runda bord med möjlighet att koppla upp dator, mobil och "padda". Till varje bord hör en väggfast skärm som studenterna kan välja att visa sitt arbete på. Även whiteboards finns tillgängliga för varje grupp samt en lite större för läraren.

 

 

 

 

FönstrenLäraren är tänkt att fungera som guide eller coach i klassrummet, men har även möjlighet att lägga ut sina bilder eller texter på samtliga skärmar och leda diskussioner/undervisa från lärarpulpeten. Likaså finns i taket en projektor för visning av stor bild på väggen längst ner i salen, om så önskas.

 

 

 

 

S41 - Lärarpulpet

Från den centralt belägna lärarpulpeten kan läraren via en kontrollpanel styra vad som visas på alla skärmar. Exempelvis kan någon grupps material visas på samtliga skärmar, eller så kan läraren visa sitt eget material på varje skärm. Bakom varje skärm finns en ljusslinga som kan tändas i olika färger, vilket kan komma väl till pass vid omröstningar, "handuppräckning" eller för att visa "vi är färdiga".

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Till toppen 

 

 

P26 - 32 platser Sök lokal  

Obs!

  1. Specialsal som bokas till kurser, eller till andra aktiviteter, efter uttryckt önskemål. Bokas via 1330@liu.se.

  2. Salen lämpar sig sämre för undervisning där studenter behöver använda mycket material som kräver större bordsytor. Endast ett fåtal större bord finns i lokalen.

                                                 

P26

Denna sal har extra ljudabsorbenter, whiteboardtavlor längs med sidoväggarna samt stolar på hjul med rörlig skrivskiva. Allt detta för att skapa en stimulerande miljö inte bara för gruppövningar, utan för att ge möjligheten att fullt ut praktisera olika undervisningsformer som exempelvis "blended learning" i form av  "flipped classroom" där online-teknik används innan lektionen, för att sedan kunskap ska kunna produceras genom gruppaktivitet i lärarledda workshops eller organisationsspel.

”Dessa salar ger mig som lärare möjlighet att ”flippa klassrummet” vilket underlättar min pedagogik. Jag ser kunskap som en process, där jag och studenterna gemensamt skapar kunskapen. I en vanlig sal är signalen ”kunskap som produkt” dvs jag har kunskapen och överför den till studenterna. Det sänder helt fel signaler när man undervisar i entreprenörskap.

                                                                                                                       ” PM - Utvärdering av testmiljöer i C-huset, 2013

 

P26 Grupparbetet

Salen är även utmärkt för seminarie- eller caseundervisning där en enkel ommöblering underlättar för bildandet av mindre eller större grupper.

Foto: Susanna Lönnqvist/August Sundberg. Från <https://liu.se/artikel/iqual>

Likaså gör de väl tilltagna whiteboardtavlorna  att den är väl lämpad för individuell handledning under lektioner.

Denna sal är målad i grönt och har även ett möblemang i flera färger för att skapa en tilltalande och stimulerande miljö.

 

 

 

 

 

 

Ingemar i P26

Ingemar Ingemarsson, professor emeritus vid Linköpings universitet, donerar

aktier i Sectra till ett värde av närmare 18 miljoner kronor till stiftelsen.

Från <https://www.youtube.com/watch?v=m_NLw-BCXrkPublicerad den 1 juni 2017

P26 plan 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R19 - 32 platser  Sök lokal

R19aDenna sal har i stort samma utförande som P26, men här har normalstora bord fått hjul och det är vanliga stolar, som dock valts i skiftande färger.

 

Många skriv-ytor på väggarna samt möjligheten att lätt flytta runt borden gör även denna sal lämplig för varierande undervisningsformer likt P26. Det mer ordinära möblemanget gör dock att denna sal bokas för all typ av undervisning.

R19 plan 2

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                                                                                                                                                                                    

Key-huset, 8st lärosalar

 

Key-huset

Key-huset har 8st LiU-gemensamma lärosalar. Här finns bland annat före detta "Dramasalen" KY32 som är anpassad för dramaundervisning, men som även lämpar sig för exempelvis grupp- och samarbetsövningar samt redovisningar och workshops - läs vidare längre ner på sidan.

I Key-huset har vi nu även en lättare variant av ALC-sal i KY33 med mindre fokus på tekniska hjälpmedel.

 

 

 

 

                                                                                        Till toppen  

 

 

KY32 - 32 platser  Sök lokal  Obs! Specialsal som tidigare kallades "Dramasalen". Denna sal bokas                                                                      efter önskemål till kurser, men även till andra aktiviteter som                                                                     lokalen lämpar sig för. Bokas via 1330@liu.se

 

KY32c

Salen har en scen med flyttbara väggar och jalusi.

 

Bokar man KY32 och KG35 - se nedan - finns möjlighet att dela upp klasser och likt P26 blir det extra enkelt att lätt skapa förutsättning för roll-spel eller andra aktiviteter som börjar bli allt vanligare inom olika undervisningsformer som "flipped classroom", där man studerar på egen tid via olika online-tekniker och sedan samlas i ett klassrum för att samverka och lära tillsammans i olika aktiviteter.

 

 

 

 

 

 

KY32b

Den är även fullt utrustad med datoprojektor och flyttbara whiteboardtavlor samt ett litet antal större bord. 

 

Förslag på möjliga aktiviteter i denna sal:

- Informationsmöten

- Workshops

- Muntlig framställning

- Redovisningar

- Case-undervisning

- Samarbetsövningar

- Roll-spel

 

 

 

KY32a

Stolarna har hjul och rörlig skrivskiva som underlättar om man snabbt vill göra gruppkonstellationer.

 

KY32 plan 2

Obs! Salen lämpar sig sämre för undervisning där studenter behöver använda mycket material som kräver större bordsytor. Endast ett fåtal större bord finns i lokalen. Även antalet whiteboardtavlor är begränsade.

 

 

 

 

 

 

KG35 (Grupprum) - 10 platser  Sök lokal

KG35I direkt anslutning ligger grupprum KG35 med plats för 10 personer. Rummet är utrustat med whiteboard och har även dörr ut i korridoren. 

KG35 plan 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    Till toppen

 
 

 

KY33 - 30 platser  Sök lokal                   Obs! Specialsal som bokas till kurser, eller till andra

                                                                                               aktiviteter, efter uttryckt önskemål. Bokas via 1330@liu.se

 

Hela KY33 liten

Likt S41 är denna sal anpassad för ALC-undervisning (ALC Active Learning Classroom). Denna form av flexibel lärosal är utrustad för ett kollaborativt och flexibelt arbete i enlighet med teorin om att "den som gör - lär".

Till skillnad från den fullt utrustade S41 i C-huset, ligger här inte lika mycket fokus på tekniska hjälpmedel, även om salen är extrautrustad vad gäller eluttag och nätverkskontakter.

 

 

 

 

 

Katedern liten

Salen går lätt att möblera om då stolarna har hjul och borden är små.

Datorprojektor finns som i alla lärosalar.

KY33 karta

Rörliga whiteboards finns till varje grupparbetsplats samt en stor bakom katedern. Att kombinera helklass och grupparbete blir därmed smidigt utan tidsförluster i form av förflyttningar till grupprum etc. 

 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                 Till toppen 

 

 


Sidansvarig: charlotte.andersson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-04