Göm menyn

Lärosalar - Campus Valla

Campus Valla (pdf)

Campus Valla Ny

      Sammanställning av       samtliga LiU-                            gemensamma salar: 

 

      Lokalinformation Campus Valla

      

      Salskarta - bild över var salar ligger.

  Campus Valla ver.4

 

 

  

Lärosalar på Campus Valla

Lärosal VallaLärosalar på Campus Valla finns i A-, B-, C-, D-, E-, Fysik-, Galaxen-, I-, Key- och TEMA-huset. Utmärkande för lärosalarna är dess plana golv och möjlighet till ommöblering. Salarna har plats för 18 till 92 studenter och är alla utrustade med Whiteboard-tavlor samt Dator- och OH-projektor och de flesta har även en högtalaranordning.

Från och med 12 mars 2018 har vi även en fullt utrustad ALC-sal i S41, C-huset. Denna sal stödjer ett aktivt lärande och dialog. Har du en kurs eller ett moment i en kurs som är inriktat på ett kollaborativt lärande med fokus på "förhandlad kunskap istället för förmedlad kunskap" kan denna lärmiljö fungera exceptionellt bra. Detta är en Specialsal som bokas på begäran genom 1330@liu.se. Likaså har vi nu i Key-huset en lättare variant av ALC-sal i KY33. Här ligger dock mindre fokus på tekniska hjälpmedel.

 

 

 

 

 


 

A-huset, 17st lärosalar (se även Hörsalar här)                                             

                                                                                              Till toppen

 

Lärosalar i A-huset Sök lokal 

Plan 2 (entré-plan)

Namn

Platser

A25

70

A24

50

A23*

18 

*A23 är kategoriserat som Grupprum och saknar dessutom både skärm och projektor. Övriga grupprum har skärm eller projektor.

 

Plan 3 (våning 2)

Namn

Platser

A35

70

A36

60

A37

60

A38

60

A31

50

A32

50

A33

40

A34

40

A303

30

A310

26

A301

24

A311

22

A302

20

A300

12

                                                                                                                                                                                 

Exempel på sal i A-huset:

A32 - 50 platser  Sök lokal 

A32

 

 

 

                                                                     

A32 plan 3

 

  

 
 
 
 
 

B-huset, 2st lärosalar samt ett stort antal inst.-salar (se även Hörsalar här)

B-huset

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Till toppen

 

BL33 (Archimedes) - 35 platser Sök lokal 

Bild kommer inom kort  

 

BL33

 

 

 

 

 

 

BL34 (Demokritos)- 35 platser  Sök lokal 

Bild kommer inom kort

 

BL34

 

 

 

 

 

 

 

C-huset, 58st lärosalar (se även Hörsalar här)

C-huset

C-huset, 58st LiU-gemensamma lärosalar. P26 samt R19 är utrustade med ljuddämpande matta, extra whiteboardtavlor och möbler på hjul vilket gör dessa salar extra lämpliga för team- och seminarieundervisning - läs vidare längre ner på sidan

Vi har nu även färdigställt vår första lärosal för ALC-undervisning (Active Learning Classroom-undervisning) i S41.

 

 

 

 

                                                                Till toppen

 

Lärosalar i C-huset Sök lokal 

 

      P-korridor                          R-korridor                            S-korridor                               T-korridor                          U-korridor

 

Namn

Platser

P42

60

P44

40

P18

32

P22

32

P26*

32

P30

32

P34

32

P36

32

 

Namn

Platser

R41

60

R43

40

R18

32

R19**

32

R22

32

R23

32

R26

32

R27

32

R34

32

R35

32

R36

32

R37

32

R42

32

R44

32

 

Namn

Platser

S26

60

S41***

42

S10

32

S11

32

S14

32

S15

32

S18

32

S19

32

S2 

32

S22

32

S23

32

S25

32

S27

32

S3 

32

S35

32

S37

32

S6 

32

S7 

32

 

Namn

Platser

T1

92

T2

72

T11

32

T15

32

T19

32

T23

32

T27

32

T31

32

 

Namn

Platser

U1 

72

U2

60

U10

40

U11

40

U14

40

U15

40

U3 

40

U4 

40

U6 

40

U7 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*P26 - Specialsal som bokas till kurser efter uttryckt önskemål, eller till andra aktiviteter.

**R19 - Sal med extra ljudabsorbenter och bord på hjul.

***S41 - Sal ämnad för ALC-undervisning ALC se vidare                                                                   

                                                                                                                                                                       

 

Exempel på salar i C-huset:

U6 - 40 platser Sök lokal

U6 front U6 - Front

 

U6 plan 2

 

 

 

 

 

 

U6 baktill

U6 - Extra lång whiteboard i nedre delen av salen

 

 

              

 

 

 

 

 

S41 - 42 platser  Sök lokal     Obs! Specialsal som bokas till kurser, eller till andra aktiviteter, efter                                                                           uttryckt önskemål. Bokas via 1330@liu.se

 

S41 höger hörn

Denna sal är utformad för ALC-undervisning (ALC Active Learning Classroom). Denna nya form av innovativ lärosal är utrustad för ett kollaborativt och flexibelt arbete i enlighet med teorin om att "den som gör - lär". Läraren finns med och guider grupperna antingen genom att gå runt och titta på arbetsprocesser som sker i grupperna, alternativt låter grupperna interagera med varandra och finns till hands vid behov av handledning.

Att kombinera helklass och grupparbete blir här smidigt utan tidsförluster i form av förflyttningar till grupprum etc. 

 

Obs! Vid varje bord finns möjlighet att koppla upp sig till tillhörande skärm. Det kommer dock inte att finnas tillgång till datorer i salen.

 

                                    

Vänster hörn

I salen finns sju stycken fast runda bord med möjlighet att koppla upp dator, mobil och "padda". Till varje bord hör en väggfast skärm som studenterna kan välja att visa sitt arbete på. Även whiteboards finns tillgängliga för varje grupp samt en lite större för läraren.

 

 

 

 

FönstrenLäraren är tänkt att fungera som guide eller coach i klassrummet, men har även möjlighet att lägga ut sina bilder eller texter på samtliga skärmar och leda diskussioner/undervisa från lärarpulpeten. Likaså finns i taket en projektor för visning av stor bild på väggen längst ner i salen, om så önskas.

 

 

 

 

S41 - Lärarpulpet

Från den centralt belägna lärarpulpeten kan läraren via en kontrollpanel styra vad som visas på alla skärmar. Exempelvis kan någon grupps material visas på samtliga skärmar, eller så kan läraren visa sitt eget material på varje skärm. Bakom varje skärm finns en ljusslinga som kan tändas i olika färger, vilket kan komma väl till pass vid omröstningar, "handuppräckning" eller för att visa "vi är färdiga".

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Till toppen

                                          

P26 - 32 platser Sök lokal  

Obs!

  1. Specialsal som bokas till kurser, eller till andra aktiviteter, efter uttryckt önskemål. 

  2. Salen lämpar sig sämre för undervisning där studenter behöver använda mycket material om kräver större bordsytor. Endast ett fåtal större bord finns i lokalen.

                                                 

P26

Denna sal har extra ljudabsorbenter, whiteboardtavlor längs med sidoväggarna samt stolar på hjul med rörlig skrivskiva. Allt detta för att skapa en stimulerande miljö inte bara för gruppövningar, utan för att ge möjligheten att fullt ut praktisera olika undervisningsformer som exempelvis "blended learning" i form av  "flipped classroom" där online-teknik används innan lektionen, för att sedan kunskap ska kunna produceras genom gruppaktivitet i lärarledda workshops eller organisationsspel.

”Dessa salar ger mig som lärare möjlighet att ”flippa klassrummet” vilket underlättar min pedagogik. Jag ser kunskap som en process, där jag och studenterna gemensamt skapar kunskapen. I en vanlig sal är signalen ”kunskap som produkt” dvs jag har kunskapen och överför den till studenterna. Det sänder helt fel signaler när man undervisar i entreprenörskap.

                                                                                                                       ” PM - Utvärdering av testmiljöer i C-huset, 2013

 

 

P26 web

Salen är även utmärkt för seminarie- eller caseundervisning där en enkel ommöblering underlättar för bildandet av mindre eller större grupper.

Foto: Susanna Lönnqvist/August Sundberg. Från <https://liu.se/artikel/iqual>

Likaså gör de väl tilltagna whiteboardtavlorna  att den är väl lämpad för individuell handledning under lektioner.

Denna sal är målad i grönt och har även ett möblemang i flera färger för att skapa en tilltalande och stimulerande miljö.

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar i P26

Ingemar Ingemarsson, professor emeritus vid Linköpings universitet, donerar

aktier i Sectra till ett värde av närmare 18 miljoner kronor till stiftelsen.

Från <https://www.youtube.com/watch?v=m_NLw-BCXrkPublicerad den 1 juni 2017

P26 plan 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R19 - 32 platser  Sök lokal

R19aDenna sal har i stort samma utförande som P26, men här har normalstora bord fått hjul och det är vanliga stolar, som dock valts i skiftande färger.

 

Många skriv-ytor på väggarna samt möjligheten att lätt flytta runt borden gör även denna sal lämplig för varierande undervisningsformer likt P26. Det mer ordinära möblemanget gör dock att denna sal bokas för all typ av undervisning.

R19 plan 2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                                                                                                                                                                         

D-huset, 2st lärosalar

D-huset

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

           

 

 

                                                                                                                       Till toppen

 

 

 

Lärosalar i D-huset

D31 - 40 platser  Sök lokal

Bild kommer inom kort

D31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D33 - 20 platser  Sök lokal

Bild kommer inom kort

D33

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-huset, endast institutionslokaler

 

E-huset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Till toppen

 

Endast Institutionslokaler och Datasalar - info kommer

 

 

 

 

Fysikhuset, 4st lärosalar (se även Hörsalar här)

 

Fysikhuset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Till toppen

 

 

E236 - 60 platser Sök lokal

Bild kommer inom kortE236

 

 

 

 

E324 (Schrödinger) - 60 platser  Sök lokal

Bild kommer inom kort                                                    Salen har vask med kallt/varmt vatten

E324

 

 

 

 

 

 

E328 (Brahe) - 24 platser  Sök lokal

Bild kommer inom kort

E328

 

 

 

 

 

 

E330 (Kepler 1) - 44 platser  Sök lokal

Bild kommer inom kort

E330

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

G-huset, 6st lärosalar

G-huset

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                      Till toppen

                            

Lärosalar i G-huset Sök lokal 

Plan 3 (våning 2)

Namn

Platser

G32

68

G33

36

G34

68

G35

36

G36

68

G37

36

G32-37

Obs! Samtliga salar kan mörkläggas.

 

 

 

 

 

 

I-huset, 4st lärosalar (se även Hörsalar här)

I-huset

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Till toppen

 

 

Lärosalar i I-huset Sök lokal 

I-hus 1 och2

Plan 2 (Entréplan)

Namn

Platser

I102

30

I204

30

I205

40

I206

40

 

 

 

Key-huset, 8st lärosalar (se även Hörsalar här)

Key-huset

Key-huset har 8st LiU-gemensamma lärosalar. Före detta "Dramasalen" KY32 är anpassad för dramaundervisning, men lämpar sig även för exempelvis grupp- och samarbetsövningar samt redovisningar och workshops - läs vidare längre ner på sidan.

I Key-huset har vi nu även en lättare variant av ALC-sal i KY33 med mindre fokus på tekniska hjälpmedel.

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                      Till toppen

 

 

Lärosalar i Key-huset Sök lokal 

 

Plan 2 (Entréplan)

Namn

Platser

KY21

40

KY23

40

KY24

40

KY25

40

KY26

40

 
Plan 3 (Våning 2)

Namn

Platser

KY31

40

KY32*

30

KY33** 30

 

Plan 4 (våning 3)

Namn

Platser

KY41

40

*KY32 - Specialsal som bokas till kurser men även till andra aktiviteter. 

**KY33 - ALC-sal (low tech)                                                              

 

 

Exempel på salar i Key-huset:

 

KY26 - 40 platser Sök lokal

KY26

 

 

KY26 plan 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KY32 - 32 platser  Sök lokal  Obs! Specialsal som tidigare kallades "Dramasalen". Denna sal bokas                                                                      efter önskemål till kurser, men även till andra aktiviteter                                                                     som lokalen lämpar sig för. Bokas via 1330@liu.se

 

KY32c

Salen har en scen med flyttbara väggar och jalusi.

 

Bokar man KY32 och KG35 - se nedan - finns möjlighet att dela upp klasser och likt P26 blir det extra enkelt att lätt skapa förutsättning för roll-spel eller andra aktiviteter som börjar bli allt vanligare inom olika undervisningsformer som "flipped classroom", där man studerar på egen tid via olika online-tekniker och sedan samlas i ett klassrum för att samverka och lära tillsammans i olika aktiviteter.

 

 

 

Obs! Salen saknar Datorprojektor vilket behöver bokas separat här TEKNIKSTÖD.

 

 

KY32b

Denna sal är även utrustad med flyttbara whiteboardtavlor samt ett litet antal större bord. 

 

 

Förslag på möjliga aktiviteter i denna sal:

- Informationsmöten

- Workshops

- Muntlig framställning

- Redovisningar

- Case-undervisning

- Samarbetsövningar

- Roll-spel

 

 

 

KY32a

Stolarna har hjul och rörlig skrivskiva som underlättar om man snabbt vill göra gruppkonstellationer.

 

KY32 plan 2

Obs! Salen lämpar sig sämre för undervisning där studenter behöver använda mycket material som kräver större bordsytor. Endast ett fåtal större bord finns i lokalen. Även antalet whiteboardtavlor är begränsade.

 

 

 

 

 

 

KG35 (Grupprum) - 10 platser  Sök lokal

KG35I direkt anslutning ligger grupprum KG35 med plats för 10 personer. Rummet är utrustat med whiteboard och har även dörr ut i korridoren. 

KG35 plan 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KY33 - 30 platser  Sök lokal                  Obs! Specialsal som bokas till kurser, eller till andra

                                                                                              aktiviteter, efter uttryckt önskemål. Bokas via 1330@liu.se

 

Hela KY33 liten

Likt S41 är denna sal anpassad för ALC-undervisning (ALC Active Learning Classroom). Denna form av flexibel lärosal är utrustad för ett kollaborativt och flexibelt arbete i enlighet med teorin om att "den som gör - lär".

Till skillnad från den fullt utrustade S41 i C-huset, ligger här inte lika mycket fokus på tekniska hjälpmedel, även om salen är extrautrustad vad gäller eluttag och nätverkskontakter.

 

 

 

 

Katedern liten

Salen går lätt att möblera om då stolarna har hjul och borden är små.

Datorprojektor finns som i alla lärosalar.

KY33 karta

Rörliga whiteboards finns till varje grupparbetsplats samt en stor bakom katedern. Att kombinera helklass och grupparbete blir därmed smidigt utan tidsförluster i form av förflyttningar till grupprum etc. 

 
 
 
 

 

 

 

Tema-huset, 1st lärosalar (se även Hörsalar här)

Tema-huset

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                                      Till toppen

 

TEM21 - 30 platser  Sök lokal

Bild kommer inom kort                                          Rum för videokonferens till KO201 (Campus Norrköping)

TEM21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 


Sidansvarig: charlotte.andersson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-04