Göm menyn

Lokalvårdsenheten

Arbetsmiljön för anställda och studenter börjar med trivsamma och ändamålsenliga lokaler. Vi håller rent i alla lokaler enligt avtal med varje särskild kund. Vi arbetar med modern utrustning och miljövänliga produkter anpassade för lokaler med olika användningsområden. Vår personal är yrkesutbildad.

Inom universitetets tre campusområden arbetar idag drygt 100 lokalvårdare. Kontakta gärna lokalvårdarna i ditt hus om du har önskemål om förändringar av lokalvården eller vill ha hjälp med andra sysslor såsom kaffebeställning till sammanträden, kopiering och kuvertering av post, förrådsbeställningar, telefonpassning, flextidsavläsning, blomskötsel, gardinuppsättningar mm.

Kontakta Lokalvårdsenheten

Sofie Alexandersson (enhetschef)

Telefon: 013-28 20 83
E-post: sofie.alexandersson@liu.se

Linda Helsing (gruppchef) 

ansvarsområde hus A, hus C och hus Ett 
Telefon: 013-28 40 73
E-post: linda.helsing@liu.se

Tony Fagrell (gruppchef)

ansvarsområde hus B, hus E, L-huset, Fysikhuset, Kårallen och Zenit
Telefon: 013-28 10 66
E-post: tony.fagrell@liu.se

Tomas Holmqvist (gruppchef)

ansvarsområde personalpool, hus G, Key, Terra, Vallfarten, Campushallen, Friidrottshallen och Akademiska Hus
Telefon: 013-28 40 62
E-post: tomas.holmqvist@liu.se

Eleanor Karlsson (gruppchef)

ansvarsområde hus D, Studenthuset, I-husen, Ångströmshuset och Temahuset
Telefon: 013-28 10 21
E-post: eleanor.karlsson@liu.se

Lena Löfgren Hansson (gruppchef)

ansvarsområde Campus US
Telefon: 013-28 20 74
E-post: lena.lofgren.hansson@liu.se

Lars Landegren (gruppchef)

ansvarsområde Campus Norrköping
Telefon: 011-36 36 91
E-post: lars.landegren@liu.se

Rosemarie Dahlström (samordnare) 

Miljö- och kvalitetssamordnare
Telefon: 013-28 68 89
E-post: rosemarie.dahlstrom@liu.se

kontakt

Linköpings universitet
Lokalvårdsenheten, hus A
581 83 Linköping

lokalvard@liu.se

 

Lokalvårdens certifiering

 

 

 

 

Lokalvårdsenheten är certifierad enligt ISO 9001_2008 och ISO14001:2004, kvalitet och miljö.

 

Städbranschen Sverige logotyp

 

 

Medlemskap i gemensam branschorganisation.


Sidansvarig: sofie.alexandersson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-20