Göm menyn

Var med och bygg Vallastaden

Engagerade Linköpingsbor, universitetsanställda och studenter söks för medborgarsamtal om hur Linköpings nya stadsdel Vallastaden ska se ut och fungera.

Inbjudan”Linköpingsbo2016” är ett unikt projekt som syftar till att låta ”människan bygga staden”. Det handlar om ett helt nytt arbetssätt för samhällsbyggnad som bygger på att hela processen sker i nära dialog med linköpingsborna, fastighetsbranschen, arkitekter, universitetet och arbetslivet.
– Vi fokuserar på dialogen, hur Linköpingsborna ser på sin stad. Vad är bra, vad kan bli bättre? Hur bör staden utvecklas? I vanliga fall lyssnar man in allmänheten när detaljplanen redan är satt. I det här projektet vill vi ta in synpunkter redan innan vi börjat jobba med planeringen, säger Johanna Rebillon, Marknadsansvarig LinköpingsBo2016

Den nya Vallstaden kommer att ligga som närmsta granne till Campus Valla. Därför är universitetsanställda och studenter extra varmt välkomna till de medborgardialoger som ska hållas i april.
– Vi hoppas överhuvudtaget på en så stor spridning bland deltagarna som möjligt, vad gäller ålder, etnisk bakgrund, intressen och så vidare.
Medborgardialogerna inleds med en inspirationsföreläsning på dagens samtalstema. Därefter fortsätter diskussioner i mindre grupper, ledda av professionella moderatorer, över en fika.
– Vi vill ta tillvara på de synpunkter, tankar och idéer som de som berörs av Vallastaden kan tänkas ha, säger Johanna Rebillon.

Gruppdiskussionerna kommer därefter att sammanställas och finnas tillgängliga för arkitekterna, som just nu tävlar i en arkitekttävling om hur Linköpings nyaste stadsdel ska se ut.

Johanna RebillonKan vi räkna med studentbostäder i Vallastaden?
– Säkerligen en del, förhoppningen är att vi ska skapa en öppen, blandad stadsdel. Men andelen flerfamiljshus, kontra studentbostäder eller villor, är ingenting vi sagt något om i det här stadiet. Det vet vi när arkitekttävlingen är avgjord i september.

Vilken typ av idéer hoppas ni ska komma fram under diskussionerna?
– Tankar kring hur det ser ut och fungerar i olika bostadsområden idag, och hur man vill ha det i framtiden. Ett av målen är att göra Linköping tätare och ”rundare”, säger Johanna Rebillon.
– Det finns en viktig social aspekt som vi gärna vill ha in synpunkter kring. Vad får mig att lämna min stadsdel? Vad gör en stadsdel segregerad? Och hur kan man motverka det?

Detaljplanen kring Vallastaden väntas godkännas under 2013, och byggstart blir hösten 2014.

Sofia Ström Bernad

 

Vill du delta i dialogerna?

Anmäl dig på webben: www.linkopingsbo2016.se eller genom att du skriver brev till Linköpings kommun, Drottninggatan 45, LinköpingsBo2016, 581 81 Linköping.
Ange namn, telefonnummer och adress, samt vid vilket tillfälle du vill medverka.

  • 10 april - Linköpings identitet

Föreläsare är bland andra Gunnar Elfström, stadsantikvarie Linköpings kommun, Pia Carlgren, Gnistra kommunikation

  • 16 april - Stadsmiljö som inbjuder till möten

Magnus Lindkvist, trendspanare och Mats Brusman, fil dr på Linköpings universitet.

  • 24 april - Hur får vi Linköping att hänga samman?

 

 

Karta Vallastaden
 


Kommentera artikeln: RSS med de senaste kommentarerna på den här artikeln

För att kommentera den här artikeln måste du vara inloggad.

Logga in med LiU-idSidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2012-04-02