Göm menyn

Vad är Plan S?

Bild: Artiklar i akademiska tidskrifter

 

Plan S är ett initiativ från ett antal stora forskningsfinansiärer i Europa som vill att all offentligt finansierad forskning blir fritt tillgänglig. Men vad innebär Plan S, egentligen. Koordinator för forskningsstöd, Johanna Nählinder, försöker reda ut.

- Det många inte vet är att universiteten idag betalar väldigt mycket för prenumerationer på vetenskapliga tidskrifter, säger Johanna Nählinder, koordinator för forskningsstöd på biblioteket. På LiU betalar vi varje år 28 miljoner i prenumerationer på vetenskapliga tidskrifter.
- Man köper ”paket” med flera tidskrifter, säger Johanna Nählinder och jämför med hur man förr köpte kabel-tv-paket och där man fick en massa kanaler som man inte ville ha. Och inte ens universitet som Harvard har råd att prenumerera på allt.

Johanna Nählinder har också tittat närmare på vem som äger de vetenskapliga tidskrifterna.
Det är i princip fem stora multinationella förlag som står bakom nästan alla stora tidskrifter. Det är en bransch med stora pengar och som därför är svår att ändra på.
Samtidigt som de som referensgranskar, peer review, gör det ideellt.
- Förlagen tar alltså rätt mycket betalt för rätt lite jobb, säger Johanna Nählinder.

Bild: Beskrivning av affärsmodeller av vetenskapliga tidskrifter.Parallellt med prenumerationstidskrifter finns idag tidskrifter som man inte behöver prenumerera på, utan som är öppet tillgängliga, så kallat open access.  Det finns starka demokratiskäl att göra forskningen tillgänglig för alla. I grund och botten är ju forskningen oftast bekostad av skattebetalarna och de borde kunna få tillgång till artiklarna som redogör för de forskningsresultat de varit med att bekosta. Redan idag ställer många forskningsfinansiärer krav på att man publicerar sig open access. Forskare betalar ibland för att få publicera sig i dessa tidskrifter. En artikel kan kosta så mycket som 40 000 kronor. Men ofta är det inte de mest högrankade tidskrifterna som är open access.
- Man får ofta välja; Är det viktigt att bli läst av många eller att publicera sig i ”bra” tidskrifter för sin meritering, säger Johanna Nählinder.

För att komplicera saken ytterligare erbjuder förlagen hybridalternativ där man betalar för publicering i ansedda prenumerationstidskrifter så att den egna artikeln blir open access. Då kan forskaren uppfylla finansiärens krav. Men förlagen får betalt dubbelt – både via prenumerationsavgiften som biblioteket betalar och via forskarens forskningsanslag.
– Vi brukar kalla det ”double dipping” säger Johanna Nählinder.

Det är mot bakgrund av den här situationen som Plan S har kommit till. Plan S är ett initiativ av ett antal europeiska forskningsfinansiärer som kräver att vetenskapliga publikationer som bygger på forskning de finansierar ska publiceras i open access-tidskrifter eller plattformar.
Svenska forskningsfinansiärerna Forte och Formas är med i Plan S. Medan Riksbankens jubileumsfond har dragit sig ur och Vetenskapsrådet har inte heller skrivit på.
Bild: Johanna Nählinder- Förslaget kom i september 2018, i november gjordes en implementeringsplan, remissrundan är precis avslutad och tanken är att Plan S ska gälla från år 2020, säger Johanna Nählinder. Det är väldigt fort.

Vad vill Plan S?
Plan S har skapat debatt i forskarvärlden. Det finns argument både för och emot.
Kritiken mot Plan S handlar om att den tar bort forskarnas eget val av tidskrift att publicera sig i. Det finns idag få open access-tidskrifter i vissa forskningsfält.

Plan S innehåller tio punkter, men de mest omdiskuterade är att:

  • alla forskningsartiklar blir omedelbart fritt tillgängliga, dvs att det så kallade Hybridalternativet ska försvinna
  • planen ska träda i kraft redan från 2020
  • att man vill sätta ett tak för hur dyrt det ska få vara att publicera sig i en open access-tidskrift

De som ställer sig positiva till Plan S menar att det är bra med ett försök att göra om den vetenskapliga tidskriftsmarknaden, där den tillfälliga lösningen hybridpublicering blivit permanent och där förlagen hela tiden hittar nya sätt att tjäna pengar.

- Open access är bra. Men det är viktigt att forskarna hinner med, säger Johanna Nählinder.

 

Läs också Johanna Nählinders blogg!

Den spännande OA-världen

Tillfälligt OA-stöd vid LiUB

 

 

Elisabet Wahrby
2019-04-01


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-04