Göm menyn

Utställning utmanar forskningen

 

Bild: Catrin Petersson och Jelmer Brüggemann framför utställningen Människan i Medicinen. Foto: Magnus Johansson

Fram till första mars kan man se utställningen Människan i medicinen på Medicinska biblioteket. Och det blir fler utställningar. Forskningskommunikation genom bibliotek är ett nytt och utmanande sätt att berätta om forskning.

Av en slump träffades Jelmer Brüggemann och dåvarande chefen för Medicinska biblioteket på en kurs och började prata utställning. Kort därpå hade Jelmer Brüggemann, forskare på Tema Teknik och social förändring, sökt och fått medel från VfN-programmet. Förkortningen står för Verifiering för Nyttiggörande och erbjuder finansiering för spridning av forskningsresultat.

Bild: Jelmer Brüggemann. Foto: Magnus JohanssonResultatet, utställningen Människan i medicinen, kan ses på Medicinska biblioteket fram till första mars.
- Medicinsk sociologi är mitt ämne, säger Jelmer Brüggemann. Det handlar om medicin och vård ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Jag vill använda utställningen för att presentera forskning med en tematisk ingång, istället för ett enskilt projekt. Utställningen lyfter fram både aktuella, avslutade och nystartade forskningsprojekt inom det breda området medicinsk humaniora och samhällsvetenskap vid LiU.

I mars hoppas Jelmer Brüggemann att utställningen ska kunna flyttas till någon annan plats där den kan inspirera andra. Intresse finns till exempel att visa den på andra campusbibliotek.
- Jag skulle vilja att man tänker kring utställningar, testar formen och vad man kan göra. Man kan ta med utställning i nya ansökningar och pröva ett nytt sätt att sprida forskning. En utställning kan också ge meriter i DiVA.

Tänker du göra fler utställningar?
- Just nu är jag nöjd, det här tar tid. Många jag pratat med tycker att det låter spännande med utställning men tror också att det tar mycket tid. VfN-pengarna kunde jag använda till detta.

Bild: Catrin Petersson. Foto: Magnus JohanssonFler utställningar tänker däremot biblioteket göra. Inspirerade av Malmö universitetsbiblioteks ”Forskarnas galleri”, där forskarna står i kö för att få ställa ut, vill de skapa utställningar som gynnar forskningskommunikation för LiU i stort.
- När Vallabiblioteket flyttade in i Studenthuset och facklitteraturen hamnade på plan 1, började vi fundera kring hur vi skulle informera om detta, berättar bibliotekarie Catrin Petersson. Vi bjöd in experter på utställningsproduktion som höll både föreläsningar och workshops för intresserade deltagare på biblioteket.

Forskningskommunikation är en viljeriktning från biblioteket. I april kommer en utställning om LiU:s 30-åriga samarbete med Moi University i Kenya, framför allt inom medicin.
- Vi hoppas att den utställningen ska visa studenterna vilket utbyte som sker mellan lärosätena och vad de kan komma att möta där, säger Catrin Petersson. Utställningen är ett sätt att med bild, text och intervjuer gestalta och förmedla samverkan.

Vad har ni fått för reaktioner på den nuvarande utställningen?
- Vi ser att studenter tittar på utställningen men hör inte vad de säger. Vi hade också en konferens här, med andra medicinska bibliotek, och där var många intresserade av vår utställning.

Det är Jelmer Brüggemann som koordinerat utställningen, med fria händer. Catrin Petersson har gjort mer av förarbetet. Forskaren står för innehållet, biblioteket för materiel, LiU-Tryck har tryckt, och kommunikatören på Tema har varit ett stort stöd vad gäller texter och att få in en fotograf.
- Just att kläcka idén kring utställningens bilder kändes som en stor puckel att ta sig över, säger Jelmer Brüggemann. I efterhand kan jag också tänka att man skulle inkluderat personer med expertis kring utställningar.

 

Människan i Medicinen - mer om utställningen

Utställningen om Moi University, öppnar den 7 april 2020.

 


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-08