Göm menyn

Den twittrande dekanen

Det blir ett hektiskt första år som dekan för Tekniska högskolan. Ulf Nilssons satsar på hög kvalitet på utbildning och forskning, och fler både svenska och utländska studenter till LiU.

Ulf NilssonÅren har gått sedan Ulf Nilsson, professor i datalogi, på heltid ägnade sig åt forskning och undervisning. Ulf Nilsson utnämndes till proprefekt vid IDA 1998, professor 2003, prodekan 2004 och prorektor 2011. Sedan juli 2011 är han dekanus vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.
– Jag har hela tiden fått nya och spännande utmaningar. Att vara med och leda verksamheten och arbeta med kvalitetsfrågor kring utbildning och forskning är någonting jag verkligen brinner för, säger Ulf Nilsson.
Men arbetet som dekan tar upp mycket tid nu får han släppa ifrån sig sin sista kurs, logikprogrammering. Den har han hållit i drygt 20 år, samt även skrivit kursboken till.
– Det är klart det känns vemodigt. Kursen var på sätt och vis som ett skötebarn. Men jag hinner inte med och till slut måste man ta ett sådant beslut.

För nu står utmaningarna i kö framför LiU.
Den nya högskolpolitiken innebär att universitetslandskapet är på väg att förändras. Lärosäten behöver slås ihop eller försvinna, och cirka tio av lärosätena förväntas bli specialiserade som ”forskningsuniversitet”.
– Och där är vår utgångspunkt att vi ska tävla i högsta divisionen både vad gäller utbildning och forskning. Det innebär att vi måste rekrytera bra forskare, samt behålla dem som är bra genom att erbjuda bra villkor, en bra forskningsutbildning samt bra samarbeten mellan forskare, institut och samhälle.

Ulf NilssonEtt stort fokus ligger också på att LiU ska internationaliseras. LiU tappade många utomeuropeiska studenter när avgifterna infördes – nu är frågan hur trenden kan vändas.
– Först måste vi analysera läget och undersöka vad som hänt, sedan ska vi göra en satsning främst mot utomeuropeiska studenter, säger Ulf Nilsson.
Hur ska det gå till?
– Vi måste bygga upp ett stabilt stipendiesystem till att börja med, det är svårt att få upp volymen annars. För att uppnå det måste vi i högre grad etablera kontakter med näringsliv och samhälle. Vi måste kunna erbjuda bra samarbeten, examensarbeten, praktikplatser som leder till arbetserbjudanden.
Men den mest aktuella utmaningen är Högskoleverkets utbildningsutvärdering som ska genomföras till hösten.
– Som riksrekryterande lärosäte måste vi ha ett gott renommé, och kan inte förlita oss på geografisk närhet i studentrekryteringen. Rent organisatoriskt är det ett stort arbete att självvärdera och redovisa alla examina och examensarbeten. Sedan ska ju Högskoleverkets bedömare göra sitt. Det innebär ett mycket omfattande arbete under några få månader!

Men att arbetsdagarna är långa och arbetsuppgifterna många stör inte Ulf Nilsson. Det bästa han vet är att lära sig nya saker och LiU:s utveckling är något han brinner för. Faktum är att han med undantag för forskningsvistelser i New York och Paris tillbringat hela sitt yrkesliv på LiU – efter att han började sin akademiska bana som civilingenjörsstudent i datateknik vid Linköpings universitet.
– Jag trivs bra och det finns mycket att vara stolt över. Vi har bra lärare och en hög kvalitet på utbildningen, vi arbetar aktivt för en hållbar utveckling och vi är bra på tvärkontakt mellan fakulteter och vetenskapsområden. Dessutom är vi fortfarande rätt dynamiska trots att vi är ett stort universitet, säger han.
Vad är det bästa med jobbet?
– Det är just att jag får lära mig nya saker hela tiden, som att förstå och sätta mig in i andra vetenskapliga områden. Men allt är inte vetenskap – mycket är politik också. Det är spännande att försöka begripa och hantera det strategiska, taktiska spel som styrs av krafter som är svåra att förstå. Det svänger hela tiden.
Ulf Nilsson framhåller också den goda kollegiala stämningen på LiU.
– Det är korta puckar mellan rektor, dekaner och prefekter, alla känner alla och revirtänkandet är inte så omfattande som på andra ställen. Vi är bra på att förstå och respektera varandra.

Ulf NilssonHade Ulf Nilsson inte satsat på datatekniken i sin gröna ungdom är det högst troligt att han istället slutat som arkitekt eller teckningslärare.
– Jag har ett stort intresse för konst och konstnärligt skapande. Jag tycker om att måla och fota.
Han ser paralleller mellan konstnären och forskaren.
– Det är samma känsla man strävar efter, vare sig slutprodukten är en tillfredsställande upptäckt eller en tavla.
I dag är det svårt att få tiden att räcka till för att hinna måla, i stället har Ulf Nilsson hittat ett annat utlopp för tankar och funderingar som behöver processas – twitter.
– Jag började efter att jag hört ett föredrag om sociala medier på en ledarskapsutbildning. Jag tänkte att jag skulle prova och jag fastnade. Formen har sina begränsningar, men det är en utmärkt infokälla och fungerar dessutom lite som en dagbok.
Här kan du följa LiTH:s nya dekans twitterflöde.

 

Sofia Ström Bernad

 


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2012-01-31