Göm menyn

Två år med LiU Uppdragsutbildning

Bild: Sabrina Thelander och Erica Byström

Fler utbildningar, nya och effektiva rutiner och nya former för samverkan med uppdragsgivare. Efter två år med en ny organisation för uppdragsutbildning kan LiU bocka av det mesta på göra-listan. Men det här med volym och pengar är komplext.

Starten av LiU Uppdragsutbildning föregicks av en omfattande utredning och ett förslag på hur LiU skulle organisera sig för att öka volymen av uppdragsutbildningar. Arbetet leddes av Sabrina Thelander som också blev chef för uppdragsutbildningsenheten.

Kraven i det beslutet, som sedan togs i augusti 2017, var att LiU ska sträva efter en ökad volym av uppdragsutbildning; skapa en ny organisation som involverar institutionerna, fakulteterna och LiU Uppdragsutbildning; utveckla effektiva rutiner och arbetssätt. LiU Uppdragsutbildning ska fungera som en pådrivande kraft och ett stöd i arbetet med uppdragsutbildning.

Bild: Sabrina Thelander. Foto: Charlotte PerhammarDen nya organisationen och LiU Uppdragsutbildning har funnits i snart två år. Hur har det gått?
- När det gäller volym kan man tala om den i termer av intäkter, antal utbildningar eller antal deltagare, säger Sabrina Thelander. Allt tyder på att vi har en ökad volym av uppdragsutbildningar. Att jag säger ”tyder på” beror på att det egentligen behöver gå lite längre tid innan vi med större säkerhet kan säga hur det går med volymen. Ett uppdragsutbildningsprojekt är en lång process. Arbetet med anbud eller offerter, dialogen mellan uppdragsgivare och LiU, avtalsskrivning och så vidare, kan göras ett år, utbildningen genomföras nästa år och betalningen komma tredje året.

När det gäller intäkterna kan man säga att trots att intäkterna från två av tre stora uppdrag – Snabbspåret, Lärarlyftet och Korta Vägen, har minskat med miljontals kronor sedan 2017, har LiU:s totala intäkter för uppdragsutbildning inte minskat, efter vad man kan se idag.
- Det bör kunna förklaras med att antalet uppdragsutbildningar ökat, säger Sabrina Thelander. LiU Uppdragsutbildning har hanterat cirka 150 utbildningsprojekt under dessa två år. Ungefär 30 av dem har avbrutits, ofta på grund av att LiU inte har kunnat bemanna, och resten är sådana som är avslutade, inväntar kursstart eller är offererade. Efter nära dialog med uppdragsgivaren- det vill säga att LiU med största sannolikhet kommer att få uppdragen, tillägger Sabrina Thelander. LiU har alltså runt 120 utbildningar på rull. Egentligen har vi ingen siffra att ställa det mot i dagsläget, men man kan säga att orderstocken ser lovande ut.

Under perioden januari 2018 till oktober 2019 var antalet deltagare i uppdragsutbildning cirka 3 000.
- Vi har inte kunnat få fram uppgifter om antalet deltagare för åren före 2018 så denna siffra blir intressant att jämföra med i framtiden.
Organisationen är i stort sett på plats, även om man inte är helt färdig än, och har i snabb takt byggt upp kunskap och utvecklat rutiner för att hantera exempelvis administration, kvalitetssäkring, juridik, ekonom och genomförande av utbildningar
- Till och med på ett sådant sätt att andra lärosäten har tagit kontakt med oss för att ha en dialog med oss, säger Sabrina Thelander stolt.

Bild: Erica Byström. Foto: Charlotte PerhammarLiU Uppdragsutbildning utvecklar också sin förmåga att samverka med uppdragsgivare. I samband med starten av LiU Uppdragsutbildning sökte och fick man Vinnova-medel för projektet ”Gemensam kunskapsbildning i samverkan om uppdragsutbildning”.
Målet var att ta fram dels en översiktskurs i digitalisering för industrin, dels en modell för hur man tar fram uppdragsutbildning i samverkan med uppdragivarna. Erica Byström, universitetslektor i pedagogik och projektledare på LiU Uppdragsutbildning, leder projektet som i sin helhet pågår fram till hösten 2020. Projektets mål är att ta fram dels en översiktskurs i digitalisering för industrin, dels en modell för hur man tar fram uppdragsutbildning i samverkan med uppdragsgivare. Målet är uppfyllt.
- Fredrik Heinz, universitetslektor vid IDA, gav kursen under våren 2019, berättar Erica Byström. Omkring 30 personer deltog i kursen, bland annat från Scania, Saab, kommuner och andra offentliga verksamheter.

Kursen kan beskrivas som ett smörgåsbord av föreläsare. Den omfattade tre hp och genomfördes både digitalt och ett antal fysiska träffar som förlades till Norrköping.
- Det var en mycket uppskattad utbildning visar utvärderingen bland deltagarna, säger Erica Byström. Scania vill skicka fler deltagare så även på verksamhetsnivå var kursen uppskattad.

Uppbyggnaden av AI-kursen skedde i samverkan med ett antal företag och organisationer, bland annat SAAB, Scania och organisationen Företagarna.
- Jag hade fyra möten med dialoggruppen, säger Erica Byström. När det var avslutat ville gruppen fortsätta träffas, fast projektet var slut. Så nu har vi planerat en träff i januari och det tycker jag visar företagens engagemang i detta.
- Att samverka innebär förstås inte att man bara samlas och pratar, säger Sabrina Thelander. Samtalen sker i strukturerad form och det har Erica gjort fantastiskt bra, på ett sätt som i sig är en modell för samverkan om uppdragsutbildning.

Utifrån samtalen i dialoggruppen har Erica Byström, i dialog med gruppen, tagit fram en modell som kan användas i samverkan och som snart kommer att presenteras i en rapport. Förhoppningen är att rapporten och den modell som presenteras ska vara till nytta för den som arbetar med samverkan om uppdragsutbildning vid LiU och andra lärosäten.
- Ett lärosäte måste sätta sig i förarsätet och ta ansvaret, säger Erica Byström. Man måste jobba systematiskt, ställa didaktiska frågor, bestämma syfte och mål så att alla har samma förväntningar. Först därefter kan man börja prata om innehåll och form för kursen.

 

2019-12-03
Text: Elisabet Wahrby
Foto: Charlotte Perhammar

 


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-27