Göm menyn

Så stärks informationssäkerheten

Informationssäkerheten på Linköpings universitet ska stärkas. Nu har styrgruppen inlett sitt arbete och den 1 maj ska LiU ha en gemensam IT-organisation.

Bild på lås i cyberspaceSom Insidan tidigare har rapporterat ska universitetet införa en gemensam, stabil teknisk hantering av IT-verksamhet och infrastruktur och dessutom skapa en gemensam IT-organisation för hela LiU i enlighet med ett beslut i Universitetsstyrelsen. Projektet är döpt till ”1IT”.
– Ett ledord under arbetet kommer vara att säkerställa och bibehålla en hög servicenivå inom IT-området för hela Linköpings universitet, säger IT-direktör Joakim Nejdeby.

Målet är att LiU senast den 1 maj ska ha en gemensam IT-organisation under ledning IT-direktören.
– Under januari inventerar vi kompetens och undersöker vilka som påverkas av förändringen och vad organisationen ska leverera, säger IT-direktör Joakim Nejdeby.
Detta innebär att de medarbetare inom LiU som till övervägande del ägnar sin tid åt IT-stöd organisatoriskt ska tillhöra den gemensamma IT-avdelningen vid universitetsförvaltningen. Den fysiska arbetsplatsens förläggning utreds i särskild ordning.

Joakim Nejdeby1IT består av en rad delprojekt som drar igång allt eftersom, ett av de första blir att införa en gemensam katalogtjänst. Enkelt uttryckt handlar det om att registrera datorer och användare och kartlägga hur de administreras och är kopplade till varandra.
– Inledningsvis kommer vi att arbeta mycket med IT-säkerhet, men det är viktigt att poängtera att projektet handlar om informationssäkerhet. Alltså även sådant som hur viktiga fysiska papper förvaras, säger Joakim Nejdeby.

Projektgruppen har redan sammanställt en lång lista med projekt och aktiviteter som ska genomföras under förändringsarbetet.
– Så snart som möjligt kommer vi att tillsätta en kommunikatör som arbetar med att informera om vad som händer. Vi ska också ha en särskild webbplats som informerar om projektet.

Joakim Nejdeby poängterar att förändringsarbetet ska bedrivas genom en bred verksamhetsförankring och involvera lokala fackliga organisationer.
– Alla som på något sätt berörs av förändringen ska ges möjlighet till input och alla aspekter ska tas till vara.

Styrgruppen består av universitetsdirektör Kent Waltersson, som ordförande, prorektor Karin Fälth Magnusson, dekanus Ulf Nilsson, Prefekt Jörgen Nissen, Kanslichef Anette Philipsson, Universitetsbibliotekets IT-chef Anders Fåk, HR-direktör Randi Hellgren samt IT-direktör Joakim Nejdeby. Gruppen har också förstärkts med en extern konsult, Carina Nilsson.

 

  • Läs tidigare artikel här.
  • Läs hela beslutet här.

 

Sofia Ström Bernad


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-01-14