Göm menyn

Resebidrag – en möjlighet för alla

Bild: Jessica Gidby på studiebesök på universitet i Nederländerna. Foto: PrivatDet finns saker som kan göras bättre än här på LiU. Möjligheten att åka på internationella studiebesök kan bli ögonöppnare som ger nya idéer till förbättringar.

Jessica Gidby har nyligen kommit hem från ett sådant studiebesök, den här gången till Nederländerna genom plattformen Euraxess för bland annat forskare.
- Det var universiteten i Eindhoven och Groningen som var värdar för studiebesöket som varade i två, mycket intensiva dagar i maj. Totalt deltog 15-20 personer från olika universitet i Europa för att titta på deras ”welcoming service” för internationella forskare. Nederländerna är duktiga på att arbeta fram program för internationella forskare.

Euraxess är en EU-plattform för forskare i 40 europeiska länder. LiU och tio andra lärosäten i Sverige har skrivit avtal med Euraxess. Plattformen riktar sig till forskare och är därför intressant också för de som arbetar som koordinatorer för forskare, som Jessica Gidby gör, just nu halva tiden på IFM och halva tiden på International Office.
- Mellan forskarna kan det bli lite av en tävling, men vi som ska serva dem samarbetar istället, säger Jessica Gidby.

Arbetet som koordinator för internationella forskare handlar om att ta emot, serva och hjälpa internationella forskare som ska arbeta på LiU. Det kan handla om allt från att hjälpa till med bostad och barnomsorg till kontakter med olika myndigheter som exempelvis Migrationsverket.
- En reflektion jag gjorde under besöket i Nederländerna var att man där jobbade med forskarnas medföljande. Ofta har de också en karriär men den stannar av när de följer med sin respektive till ett nytt land, säger Jessica Gidby. Man kan ju tycka att det här inte är vår sak men trivs inte de medföljande så stannar inte forskarna.

Bild: Jessica Gidby i diskussion med studenter och forskare vid UAB, Barcelona. Foto: PrivatKostnaderna för besöket i Nederländerna stod Euraxess för, LiU betalade endast för lön och traktamente. Och Jessica Gidby har varit på fler resor. Genom Erasmus-utbyte har hon varit på så kallade Staaf Week för teknisk/administrativ personal, till Barcelona, Polen och till Sicilien, där Erasmus stått för alla kostnader, exklusive lön och traktamente.

Staaf weeks är färdiga koncept för ett 30-tal deltagare med diskussioner, seminarier och workshops. Men man kan också göra egna program om man har kontakter på något universitet.
- Just min yrkesroll är internationell men alla kan åka på sådana här resor. Det är en fantastisk möjlighet till kompetensutveckling, få nya erfarenheter, skapa nätverk och göra jämförelser med sitt eget universitet, säger Jessica Gidby. Det finns saker som andra universitet gör bättre och som vi kan dra nytta av.

Alla kan åka

Att göra studieresor som den här är inte förbehållet någon liten exklusiv skara på universitetet. Tvärtom – alla kan åka.

Bild: Lotta Kåvemark på International Office. Lotta Kåvemark på International Office vet vilka möjligheter som finns. Hon har hand om flera typer av resebidrag, utom de som gäller forskning. Forskarna får vända sig till Grants Office.
- Vill man resa inom Europa finns programmet Erasmus +, ett resebidrag från EU. Pengarna går inte till den anställde direkt utan till institutionen eller motsvarande. För den enskilde fungerar det som en vanlig tjänsteresa. Av LiU:s upphandlade resebyrå kan man få hjälp med att ordna med resa och logi. Själv skriver man en reseräkning och lämnar in resedokumentation till IO.

Erasmus + vänder sig till all personal; teknisk och administrativ personal samt lärare och gäller för resor till kurser, seminarier, staff week, olika former av undervisningsuppdrag eller ”arbetsskuggning” mm. Bidraget finansierar inte resor som är forskningsrelaterade, dessa administreras av Grants Office. Resan måste vara relaterad till den tjänst man har och chefen måste godkänna resan. Man kan vara borta i allt från två dagar till två månader.
- Har man ingen egen idé eller kontakter på något europeiskt universitet kan man titta i vår databas med alla våra partneruniversitet, säger Lotta Kåvemark. 

Sök i databasen för partneruniversitet

Det finns även massor av färdiga program inom olika arbetsområden som universitet runt om i Europa arrangerar.
Det gäller till exempel ”staff week” som är ett ordnat program under en vecka och inom ett specifikt arbetsområde. Ett utmärkt sätt att få se hur andra jobbar och bygga nätverk inom det egna kompetensområdet.

Sök i databasen för Staff week

Mer information om Erasmus+ och hur man söker Erasmusbidrag finns på http://old.liu.se/io/erasmus_personal?l=sv 
Nästa deadline för ansökan är 1/9.

Mellan 80 och 100 ansökningar kommer in varje år. Men programmet är prestationsbaserat.
- Det innebär att ju fler vi skickar iväg härifrån desto mer pengar kan vi söka nästkommande år, säger Lotta Kåvemark.

Vill man resa utanför Europa finns strategiska medel från LiU.
- Det här bidraget riktar sig till resor utanför Europa. Ofta handlar ansökningarna om medarbetare som vill resa ut och undersöka förutsättningarna för utbyte innan vi tecknar utbytesavtal med andra universitet men möjligheterna är många, säger Lotta Kåvemark.

Läs mer om Strategiska medel

Vad får LiU ut av att skicka iväg medarbetare?
- Man får medarbetare med interkulturell kompetens. Vi är ju ett internationellt universitet, med internationella medarbetare och studenter som vi möter dagligen och då är det är bra att själv ha erfarenhet från andra universitet. LiU:s strategi är att öka studentutbyten och utbyten av lärare och annan personal. Och de bästa ambassadörerna är det som själva varit iväg.

 

Text: Elisabet Wahrby
2017-07-21
Foto: Privat Jessica Gidby


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-07-11