Göm menyn

Så blir nya Campus US

Stora ombyggnader är på gång på Campus US, både i sjukhusdelen och i undervisningslokalerna. Det finns mycket att se fram emot på ”Framtidens HU” – men vägen dit är lång.

ÖversiktIngen har väl missat den stora ombyggnationen av Universitetssjukhuset i Linköping, se bilden till höger, en satsning på 4 miljarder fram till 2018. Campus US är integrerat i sjukhusbyggnaderna och nu har det börjat utkristalliseras även hur ”nya” HU kommer att te sig.

På HU:s kansli sitter Iréne Rydberg, fakultetskoordinator, med en massa skisser och ritningar utbredda framför sig. Hon är ansvarig för att samordna lokal- och verksamhetsfrågor i det enorma sjuårsprojektet.

– Det är mycket att göra och mycket att tänka på, men i slutändan kommer detta att bli jättebra och ett stort lyft för HU, säger hon.
Detta förutsatts att beslutet kan klubbas i vår. LiU:s budget i projektet ligger alltså utöver Landstingets beräknade 4 miljarder, och kostnadsberäkningarna är inte klara.

I projektet företräds verksamheten också av Göran Berg, professor i obstetrik och gynekologi.

Irene RydbergPå HU har lokalbristen länge varit stor. Det har saknats grupprum, föreläsningssalar och samlingsplatser. Efter ombyggnationen blir situationen en annan– LiU kommer att kunna ta emot fler studenter i framtiden. Det är nödvändigt eftersom inte minst läkarprogrammet har svällt för varje år.
- Det blir fler studielokaler, undervisningslokaler, grupprum för basgrupper och utrymmen för verksamhetsförlagd utbildning. Man satsar också på den integrerade kliniska forskningen med utrymmen för både klinisk forskning och sjukvård i samarbete, säger Iréne Rydberg.

Den största enskilda förändringen är ett nytt universitetshus, än så länge kallat ”511”. Det är en tillbyggnad till hus 001, som är belagt vid norra infarten, där kårhuset Örat samt entrébyggnaden till Campus US, hus 421, ligger (se bild till höger).
Universitetshuset- Tanken är att huset till största delen ska innehålla verksamhet för universitetet . Det ska byggas en större hörsal, grupprum och fler kontorsrum. Vi hoppas även få plats med någon form av café här, säger Iréne Rydberg.
Universitetshuset ska även inrymma en så kallad case-sal, en föreläsningssal där eleverna sitter närmare och ”runt” läraren, något som länge saknats på HU.
Salen är också lämplig för disputationer eller seminarier där man ha ett diskussionsforum.
Carlstedt Arkitekter har ritat universitetshuset. Resultatet är en ljus luftig byggnad, med ett atrium i mitten, så att säga mellan de två husen. Det dröjer dock innan den nya byggnaden är färdigställd, hus ska rivas och berg ska sprängas innan byggnationen kan komma igång.

InomhusMen även om det nya universitetshuset, (interiörbild till vänster),är den mest påtagliga förändringen utifrån så är den långt ifrån den enda ur LiU:s perspektiv.
Vid den norra entrén byggs två nya huskroppar till, ritade av White, varav den ena kommer att innehålla undervisningssalar, konferenssalar , hörsalar och grupprum.
Men de nya lokalerna finns överallt. Överallt byggs det om så att den integrerade verksamheten mellan LiU och Landstinget får bättre förutsättningar, många anställda har ju delade tjänster och arbetar både för HU och Landstinget.
Det satsas också hårt på att forskare och studenter ska få fler och bättre ytor i den kliniska verksamheten, som de kliniska undervisningsavdelningarna och lokaler kopplade till klinisk forskningsverksamhet.
Ytterligare en god nyhet är det nya parkeringshuset med 350 platser som kommer att avhjälpa en del av bristen på parkeringsplatser kring US i dag.

Nu börjar en tålamodsprövande tid för anställda och studenter på HU. Tidigast 2018 är allting klart och på plats i ”Framtidens US”. Under tiden kan det ske lokalbyten både en och två gånger.
- Väldigt många kommer att behöva flyttas runt, vi arbetar med lösningar per delprojekt och lägger mycket resurser på att ordna det på bästa sätt. I det första skedet måste vi nog flytta på 150 personer, det är en jätteorganisation, säger Irene Rydberg.
- Vi hoppas på förståelse och tålamod. I slutändan kommer detta att bli jättebra för alla.
 

Här kan du ladda ner en presentation över hur US och nya universitetshuset kommer att se ut i framtiden.

Före och efter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Ström

2011-12-21


Kommentera artikeln: RSS med de senaste kommentarerna på den här artikeln

Om du inte redan är inloggad på LiU kommer du att behöva godkänna/aktivera de inlägg du skriver via ett email som skickas till den adress du anger.

Logga in med LiU-id

Skriv nytt inlägg

Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2012-01-13