Göm menyn

Ny LiU-representant i tankesmedjan Humtank

Bild: Anna Friberg utanför Studenthuset, Campus Valla. Foto: Jenny Ahlgren

 

Anna Friberg är LiU:s nya representant i Humtank, ett unikt samarbete mellan humanistiska fakulteter i Sverige. Det utgör en samlad och stark röst i den svenska samhällsdebatten.

Anna Friberg är biträdande lektor i historia vid IKOS (Institutionen för kultur och samhälle). För närvarande driver hon ett RJ-projekt om begreppet hållbar utveckling och framväxten av svensk klimatpolitik. Men hon är också intresserad av den nya generationens klimatrörelser och dess språkbruk. Nu är hon alltså också utsedd till LiU:s representant i Humtank.

– Om någon är intresserad av att göra inspel till tankesmedjan eller vill veta med om Humtanks verksamhet, kontakta gärna mig, uppmanar Anna.

Tankesmedjan är ett unikt samarbete mellan humanistiska fakulteter vid femton svenska universitet och högskolor. Humtank utgör sedan starten 2014 en samlad och stark röst i den svenska samhällsdebatten, en röst som visar på humanistiska kunskapers relevans och bärkraft i samhället. Genom att vara en del av Humtank bidrar LiU till att uppmärksamma och stärka humanistisk utbildning och forskning i bred bemärkelse.

– Det här är viktigt, inte minst eftersom förutsättningarna för humaniora ser annorlunda ut vid landets olika lärosäten, säger Anna Friberg.

Humtank och den tredje uppgiften

Bild: Anna Friberg utanför Studenthuset, Campus Valla. Foto: Jenny AhlgrenMedverkan betyder också att humanister vid LiU har möjlighet att göra inspel och påverka vilka frågor som Humtank lyfter i den offentliga debatten.

– Ett av universitetens uppdrag är ju den så kallade tredje uppgiften, det vill säga att sprida kännedom om forskning och forskningsresultat samt att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet, säger Anna Friberg. Här är Humtank ett viktigt forum för såväl universitet som humanistiska forskare. Genom att vara en del av Humtank ges tillfällen att reflektera över hur vi själva ser på värdet av humanistisk kunskap och humanistisk utbildning och forskning, men också hur vi ser på universitetet som institution.

Anna tror att Humtank har goda möjligheter för att nå ytterligare genomslag i den offentliga debatten.

– Humtanks motto är att varje samhällsfråga har en humanistisk dimension. Och detta tycker jag blir allt tydligare. Samhället i dag förändras snabbt, och även om vi kanske i första hand tänker på de här förändringarna i teknologiska, ekonomiska, sociala, eller miljömässiga termer behövs humanistiska perspektiv för att fullt ut kunna förstå dem och därigenom kunna hantera dem.

Humtanks arbete inkluderar både återkommande aktiviteter och fortlöpande inlägg i samhällsdebatten. En av tankesmedjans grundstenar är det långsiktiga arbetet med idéutveckling. Därför presenterar Humtank årligen en rapport som rör humanistisk utbildning eller forskning. Årets tema rör de humanistiska ämnenas plats och villkor i svensk gymnasieskola och grundskolans högre år.

Traditionellt medverkar Humtank på Bokmässan i Göteborg, under Almedalsveckan och på Forskarfredag där panelsamtal och forskarintervjuer sker. I år är dock förutsättningarna för de här arrangemangen lite annorlunda, men Humtank har för avsikt att delta, om än i något modifierad form.

– Tankesmedjan delar också årligen ut Humtank-priset till en person eller en institution som på ett förtjänstfullt vis har bidragit med viktiga humanioraperspektiv i samhällslivet. Förra årets pristagare var Kungliga biblioteket, och vi har precis påbörjat diskussionerna om årets pristagare, berättar Anna Friberg.

Anna kommer under detta år framför allt att arbeta med Forskarfredag och Humtank-priset.

– Dessutom ansvarar varje Humtank-representant för att skriva på Humtank-bloggen, så där kommer jag att göra minst ett inlägg per termin.

Länkar

Tankesmedjan Humtank

Anna Friberg

Fler humanister behövs i näringslivet

 

Text och foto: Jenny Ahlgren
2021-03-04

 

 

 


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-04