Göm menyn

Ny direktör sätter LiU på världskartan

Lars Holberg, nytillträdd direktör intrnationella relationer

Att satsa på internationella relationer blir allt viktigare för Linköpings universitet. Så viktigt att man nu tillsatt en direktör som ska sätta LiU på världskartan.

- Nej, det är inte jag som ska göra det, det gör våra forskare och studenter,  protesterar Lars Holberg nytillträdd direktör för internationella relationer.

Internationella samarbeten, nätverk, förmåga att rekrytera personal och studenter internationellt, blir allt viktigare för universitetet. En nyinrättad direktörstjänst och en vicerektor, Peter Värbrand, med ansvar för samverkan och internationalisering är en tydlig markering att LiU stärker sina ambitioner på området.
- I grunden är det en kvalitetsfråga, betonar Lars Holberg. Både inom utbildning och forskning är internationalisering en väg till ökad kvalitet.

Internationalisering är inget nytt för LiU, universiteten har alltid varit internationella. Men samhället och näringslivet blir allt mer globaliserat och det påverkar också universiteten.
- Internationellt sker en dramatisk tillväxt inom högre utbildning och forskning. Idag finns omkring 150 miljoner studenter i världen. Om 15 år räknar man med att det kan finnas 300 miljoner, berättar Lars Holberg. De rörliga studenterna, alltså de som kommer att studera i något annat land, räknar man med kan bli så många som nio miljoner. Men det finns också en global konkurrens om studenterna. En del länder har valt att se utbildning som storindustri och internationell rekrytering som en affärsidé, och vi ser helt nya aktörer, till exempel privata vinstdrivna universitet i stora internationella koncerner. 
- De senaste decenniet är det många västerländska universitet som satsar på att etablera filialer i Asien och den vägen locka till sig talang. Det kan mycket väl bli så att vi om ytterligare något decennium har kinesiska universitet här i Sverige på jakt efter våra bästa studenter. Kan tyckas långsökt idag, men inte mer långsökt än att 1990 säga att Volvo nog kommer att bli kinesiskt.

Men internationalisering handlar om mycket mer än att bara få hit utländska studenter.
- Jag är så gammal att jag kommer ihåg hur  vi som studenterna kämpade för att få engelsk litteratur som en självklar del i undervisningen, berättar Lars Holberg. Nu kanske det är dags att säga att alla våra studenter ska få chansen eller till och med förväntas att läsa en termin utomlands, eller läsa en termin på engelska på hemmaplan.

Inom forskningen är det internationella perspektivet ofta självklart. Närmare 30 procent av de vetenskapliga artiklar som LiU forskare publicerar sker i samarbete med forskare från andra länder.
- Det ska man inte försöka styra, varje forskare måste själv få avgöra vilka samarbetspartens man vill ha, men man kan underlätta och uppmuntra, säger Lars Holberg.
- Vi vet att internationell sampublicering ger större synlighet och bättre genomslag, det vill säga fler citeringar. Och det är viktigt, framgångsrik publicering är nyckeln både då svenska regeringen ska omfördela forskningsanslagen eller då internationella rankingföretag ska göra sina listor.
- Jag tror också vi kan bli bättre på att kick-starta våra unga forskare genom att tydligare betona att internationell erfarenhet och samarbete bör vara del i all forskarutbildning.

Även när det gäller akademiskt inflytande ser vi hur den internationella kartan ritas om.
- Utvecklingen, ekonomiskt, politiskt men även inom den akademiska världen, flyttar från väst till öst, till Kina bland annat. Jag är övertygad om att vi måste stärka våra kontakter österut, säger Lars Holberg. Att hitta långsiktiga strategiska samarbetspartners på de nya tillväxtmarknaderna är en nyckelfråga.
Han pekar på LiUs samarbete med Nanyang Technological University i Singapore, som leds av LiUs förrförre rektor Bertil Andersson.
- Det är ett universitet som mycket snabbt etablerat sig som ett internationellt toppuniversitet, inte minst genom en mycket medveten internationell strategi. Här startade vi med en forskningssamverkan som har utvecklats till att också omfatta studentutbyten och utbyten inom administration, säger Lars Holberg. Nu genereras olika typer av samarbeten, växer av sig själv, mer eller mindre administrerat. Och det sätter Linköping på kartan.

Så det finns en del att ta tag i för Lars Holberg. Överst på hans Att göra-lista står att utarbeta en internationell strategiplan för 2013 – 2020. Den har under hösten diskuterats i det likaså nyinrättade internationaliseringsrådet och är nu ute på remiss till fakulteter och institutioner. I februari förväntas universitetsstyrelsen ta ställnings till planen.

Läs också artikeln om internationell studentrekrytering

 

Text och foto: Elisabet Wahrby


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-02-18