Göm menyn

Nu flyttar arkiven

Det äldsta dokumentet i LiU:s arkiv är en sångbok från 1848. Här finns också filmen med Tage Danielssons sista framträdande. Och det här är bara en liten, liten del av alla de hyllkilometrar arkivhandlingar som nu håller på att flyttas.

Bild: Arkivarie Fredrik Johansson i det tomma gamla arkivet i Origo.

Fredrik Johansson, LiU:s arkivarie, tar snabbt och vant trapporna ner till arkivet under Origo.
- Ja, här har man gått några gånger, säger han och låser upp den tunga dörren till det numera nästan tömda arkivet. Det känns nästan lite vemodigt att det här ska försvinna.

Det allra mesta i arkivet har redan flyttats över till D-huset. Några enstaka papper, lådor och lite annat ligger kvar. Däribland det äldsta dokument som finns i arkivet, en sångbok från förskoleseminariet 1848, föregångaren till lärarutbildningen och KfU. Fredrik bläddrar försiktigt med vita arkivhandskar i de tunna sångboksbladen.
- Annars är de äldsta dokumenten från 1963 när Regional teknisk magisterutbildning startade, som får ses som en föregångare till LiU. Det finns även en del handlingar från 1967 när Linköping började, först som en filial under andra universitet, sedan som egen högskola 1970 och universitet 1975.

Bild: Sångbok från 1848En annan raritet är TV-arkivet, från den tiden då LiU hade TV-undervisning åren runt 1970-talets början . Det blev aldrig någon riktig succé, men undervisningsmaterialet finns kvar i diverse bandformat som väl knappast någon ens hört talas om idag, även om flera typer av bandspelare också finns i arkivet.

I mars nästa år flyttar medarbetarna från Origo in i det då färdigrenoverade D-huset. Därefter monteras Origo ner för att ge plats åt det nya Studenthus Valla. Då måste också arkivet flytta med. Universitetet är en myndighet, offentlighetsprincipen gäller och alla handlingar måste sparas.
- Vi måste kunna visa varför vi agerat på ett visst sätt eller inte agerat, förklarar Fredrik Johansson. Här finns till exempel alla studenters examensbevis. Det händer nästan dagligen att någon före detta student som slarvat bort sitt examensbevis hör av sig och vill ha ut ett nytt. Och när lärarlegitimation infördes var det en verklig topp.

Bild: Band med TV-undervisning. Men det är inte bara studenter som vill ha ut sina egna examensbevis. När Miljöpartiets Gustav Fridolin var som mest i blåsväder ringde någon, kanske media, och ville kolla om han verkligen hade examen från LiU. Samma fråga har kommit om styrelseproffset Carl-Henric Svanberg i samband med oljekatastrofen i Mexikanska Golfen.

Bild: Bokladan flyttar in i Kärnhuset.Men hur lägger man upp en sådan här flytt?
- Med lite enkel matematik och några flyttgubbar, svarar Fredrik Johansson och får det att låta jätteenkelt. Det tog åtta arbetsdagar för dem att flytta arkivet från Origo till D-huset. Samtidigt passade man på att ”krympa” arkivet, från 2 000 hyllmeter till ”bara” 1 680 hyllmeter.
- Vi har packat tätare och rensat. Ekonomiska verifikationer behöver man inte spara mer än tio år, enligt Riksarkivets bestämmelser. Även annat kan gallras . Lite har också flyttats över till Kärnhuset.

Kärnhuset är det andra av LiU:s stora arkiv. Hit flyttas nu handlingar som fram till nu funnits i Wahlbäcks-arkivet. Men här ska det byggas bostäder och istället kommer NSC:s datahall Kärnhuset tas i anspråk (bilden ovan till höger). I takt med att datorer blir mindre har Kärnhuset blivit för stort och kommer nu att användas som dokumentarkiv och bokmagasin för biblioteket.
- I Kärnhuset finns upphörda institutioners arkiv, berättar Fredrik Johansson. Det har ju varit en del institutionsförändringar genom åren. Här finns också personal- och studentföreningars arkiv. Det är frivilligt för dem att spara sitt material men vi erbjuder det som en extra service.

Bild: Arkivarie Fredrik Johansson på en stege i nya arkivet i D-huset.Kvar ute på institutionerna finns respektive institutions arkiv. Varje institution svara för sitt arkiv. Till exempel ansvarar IEI för sitt arkiv efter 2007 medan de tre föregångarnas, EKI, IKP och IPE, arkiv finns i Kärnhuset. Det arkivet, som precis flyttats från Origo till D-huset, är universitetsförvaltningens arkiv.

Bild: Skylt i nya arkivetFredrik Johansson visar, inte utan stolthet, runt i det nyinflyttade arkivet i D-huset och de helt nyinköpta arkivhyllorna.
- Det blev lite strul med upphandlingen, därför drog flytten ut på tiden. Och allt är inte riktigt färdigt än, vi ska få nya, snyggare skyltar till exempel.

Vad är det roligaste du stött på här i arkivet?
- Gamla pressklipp från 70-talet, säger Fredrik Johansson efter att ha funderat en stund. Klippen handlar om att lärarna har för mycket administrativa uppgifter och för lite tid för forskning. Och att studenterna saknar tillräckliga förkunskaper. Ungefär samma som står i tidningarna idag alltså.

Tage Danielssons sista framträdande, som faktiskt finns i de båda ”modernare” formaten VHS och DVD är en raritet i LiU:s arkiv. Men Fredrik hittar fler roliga saker, ett kartotek med lönekort för tillfälligt anställda, från tiden långt innan någon hört talas om varken Primula eller webbrapportering. Och som ett exempel på hur universitetet vuxit gör han en jämförelse.
- Här är examensbevisen från Tekfak 2015, det upptar kanske tre hyllmeter, säger han och måttar med armarna. Och här, här är examensbevisen från Tekniska högskolan 1973/1974, en box på kanske en halv decimeter.

 

Hittat i arkivet

Kallelse och föredragningslista Konsistoriet vid Linköpings högskola sammanträde onsdagen den 1 juli 1970 kl 14.00 (pdf)

Tage Danielssons sista framträdande
Humanistdagarna i Linköping 3-5 september 1985. Ett arrangemang av Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet, Länsmuséet och Östgöta Correspondenten. Tage Danielsson avled den 13 oktober 1985, bara någon dryg månad efter framträdandet på Humanistdagarna.

 

Text och foto: Elisabet Wahrby
2016-11-11


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-11-25