Göm menyn

Studenterna påverkar programmet

Foto av Jesper Agrelius och Emmy DanielssonNya, efterfrågade kurser, ny labbutrustning och större internationalisering. Det är mycket som händer på Miljövetarprogrammet i Norrköping nu. Och det är studenterna själva som står bakom flera av förändringarna.

Emmy Danielsson och Jesper Agrelius , som går andra året på Miljövetarprogrammet, är båda utbildningsbevakare. Och båda upplever de att de har större möjlighet att påverka utbildningen än vad studenter på andra utbildningar har.
- Kanske beror det på att Miljövetarprogrammet är en relativt liten och ny utbildning om man jämför med andra, traditionella utbildningar. Vi har nära kontakt med lärarlaget och de lyssnar definitivt på oss.

De förändringar som nu sker på Miljövetarprogrammet är

  • större internationalisering genom kurser på engelska år tre,
  • nya instrument och utrustning till labbet samt
  • fyra nya kurser år tre.

Och det finns flera samverkande orsaker till att de här förändringarna görs nu. Fakulteten ville göra en översyn av år tre, då studenterna väljer kurser, och man ville öka internationaliseringen av programmet. Samtidigt gick utbildningen med ett överskott på 2,2 miljoner kronor. Och dessutom hade studenterna efterfrågat kurser som de hittills tvingats läsa på andra högskolor och universitet.

Foto av Per Gyberg, programansvarig på Miljövetarprogrammet- Resultatet blev en ny kursstruktur, berättar programansvarig Per Gyberg. Med förändringarna kommer vi att kunna behålla vår ledande position inom miljövetenskap, våra studenter behöver inte läsa kurser på andra orter och deras anställningsbarhet ökar. Miljöproblematiken är gränslös till sin natur, man måste röra sig globalt.
Redan nu har miljövetarstudenterna lätt att få jobb. En undersökning från 2008/2009 visar att 90 procent av studenterna hade en anställning inom miljöområdet inom ett år efter examen.
- Det är extremt bra, säger Per Gyberg. Men det är tuffare på arbetsmarknaden nu och fler miljövetare examineras.

De fyra nya kurserna är Research Skills, för att man ska kunna fördjupa sig vetenskapligt, Hållbar resurshantering, Miljökommunikation samt Miljörätt.
- LiU har forskning inom området Miljökommunikation. Men de av våra studenter som hittills velat fördjupa sig inom området har fått läsa det på andra orter, säger Per Gyberg.
Per håller också med om att studenterna har ett inflytande på utbildningens utformning.
- Eftersom utbildningen är så studentcentrerad finns det en tradition av att involvera studenterna mer här. Jag tror att det är ganska ovanligt.

Den ökade internationaliseringen handlar både om att få hit utländska studenter och att de svenska studenterna ska vara mer gångbara internationellt. Utbildningen har hittills haft svårt att locka utländska studenter. Genom tydligare marknadsföring och, förstås, att möjliggöra att fler kurser hålls på engelska hoppas man ändra på det.
- Får man hit utländska studenter får man förhoppningsvis också in andra synsätt på miljöfrågorna, säger Per Gyberg.

I planerna för det ekonomiska överskottet noterade man att en del av utrustningen började bli gammal samtidigt som miljöområdet förändras snabbt. Överskottet har skapat en möjlighet att stärka programmet inom områden som tidigare inte varit lika starka. Genom att köpa in ny labbutrustning kommer pengarna studenterna till del. Det handlar både om att köpa helt ny utrustning och att uppgradera sånt som blivit gammalt.
- Framför allt är det utrustning för att stärka områdena kring klimat, kemikalier och tungmetaller. En del instrument är dessutom speciellt anpassad efter undervisning, berättar Per Gyberg. Viss utrustning köps in i samarbete med forskare och delas med masterprogrammet.
På det sättet förstärker man bland annat kursen i Hälsoskydd, där man till exempel kommer kunna göra noggranna mätningar av partiklar på arbetsplatser.
Det finns också planer på att flytta labbet från dess nuvarande plats i Gropen, men de planerna är ännu bara i sin linda. Exakt hur det kommer att bli är inte klart.

Och studenterna är väldigt nöjda med de förändringar som görs, mycket efter påtryckningar från dem själva.
- Kursen i Miljörätt har vi varit med och skapat, säger Emmy Danielsson. Nu blir vi också de första som läser det, här i Norrköping.
- Alla Alumner vi träffar har sagt till oss att läsa Miljörätt, man behöver det, säger Jesper Agrelius. Och vi hör treor nu som säger att de vill komma tillbaka bara för att läsa den kursen.
Emmy och Jesper ser också fram emot den nya labbutrustningen
- Det är jättebra! Det håller kvalitén uppe och sänder också signaler om att det här är viktigt.

 

Text och foto: Elisabet Wahrby

1012-09-28


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2012-10-15